Gå til innholdet

Månadsportföljen


Vår månadsportfölj var ner 2,0% i mars, medan OMXSPI jämförelseindex var upp 1,0% under samma period. Aktierna i portföljen som presterade bäst var STERV (+9,3%) och MOB (+5,4%). Stora Enso återhämtade sig under mars efter svaga Q4-siffror som släpptes i februari. Aktierna som presterade sämst var SF (-13,5%) och TETY (-10,6%). Stillfront sjönk under mars pga begränsat nyhetsflöde (bortsett från att en styrelsemedlem aviserade försäljning av aktier), en stark kurs YTD samt dålig likviditet i aktien. Thethys Oil sjönk på en svag utveckling för oljan.

                                                      

I april-portföljen gör vi en del ändringar; vi behåller Alfa Laval, Nobina, Tethys Oil, Victoria Park och Stillfront, medan vi lägger till Investor, SEB, SCA, SOBI och RaySearch. Vi har valt att ta bort Stora Enso, Elekta, Serneke, Vostok Emerging Finance och Moberg Pharma. Se en mer detaljerad rapport för april-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.

Portföljrapport april 2017
Portföljrapport mars 2017

 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post