Gå til innholdet

Månadsportföljen

Please refer to important disclosures here.

Vår månadsportfölj var ned 1,57% under september månad, medan OMXSGI jämförelseindex var upp 0,01% under samma period. Portföljbolagen som presterade bäst var Isofol (+11,07%) och Stora Enso (+2,74%), medan det som presterade sämst var Kinnevik (-10,42%). Sedan årsskiftet är portföljen upp hela 28,6% (OMXSGI upp 11,5%).

                              
                                                                                                                                                                                          Sedan start (feb 2017) är portföljen upp hela 59%, vilket är 39% bättre än OMXSGI.                                                                            

För oktoberportföljen gör vi ett par ändringar - Kinnevik, Millicom och Volvo ersätts med Veoneer och Doro. Portföljen kommer alltså under oktober månad bestå av nio underliggande bolag.

Se en mer detaljerad rapport för oktober-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.


 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post