Gå til innholdet

Månadsportföljen


Vår månadsportfölj gick ned 3,2% under augusti månad, medan OMXSGI jämförelseindex var ned 0,8% under samma period. För helåret 2017 är portföljen upp 12%, medan jämförelseindex är upp 4,5%. 

Tre av tio slog jämförelseindex: Victoria Park, SEB och International Petroleum Corporation. Year to date är vår portfölj upp 12%, medan OMXSGI jämförelseindex är upp 4,5%, en relativ outperformance på 7,5%.  

     

I september behåller vi 6 av 10 bolag i portföljen. Vi ersätter Cavotec, Platzer, PowerCell och SEB med Alfa Laval, Billerud Korsnäs, Kindred och RaySearch.

Se en mer detaljerad rapport för augusti-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.

​Portföljrapport september 2017
​Portföljrapport augusti 2017
Portföljrapport juli 2017
Portföljrapport juni 2017
Portföljrapport maj 2017
Portföljrapport april 2017
Portföljrapport mars 2017

 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post