Gå til innholdet

Månadsportföljen

Please refer to important disclosures here.

Vår månadsportfölj var ned 2,5% under november månad, medan OMXSGI jämförelseindex var ned 1,6% under samma period. Portföljbolagen som presterade bäst var Aspire Global (+35,3%) och Recipharm (+0,1%), medan det som presterade sämst var IPC (-17,7%). Sedan årsskiftet är portföljen upp 10,2% (OMXSGI upp 3,5%).

                                                                                                                                                       

  

                                                                                                      
                                                          Sedan start (feb 2017) är portföljen upp hela 33%, medan OMXSGI är upp 9,5% under samma period.                                                                            


För decemberportföljen gör vi ett par ändringar - Recipharm och Securitas ersätts med Xvivo Perfusion och Isofol Medical.

Se en mer detaljerad rapport för november-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.


 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.