"Begränsad uppsida i fastighetssektorn"

Förra veckan publicerade Paretos fastighetsanalytiker Emil Ekholm och Viktor Hökenhammar en sektorrapport med titeln "Recent rally limits potential upside". Rapporten kartlägger utsikten för 2023, vår syn på de olika fastighetssegmenten och lyfter fram våra toppval inom sektorn.

Dela med andra

Pareto Securities

I och med senaste tidens rally inom fastighetssektorn så ser analytikerduon begränsad uppsida i många av bolagen från nuvarande nivåer. I rapporten går de igenom både toppval och utsikterna för 2023, samt en genomgång av respektive segment och hur de tror att de kommer klara sig under 2023, främst med hänsyn till ökade vakanser och fallande fastighetspriser. Med tanke på den miljö vi befinner oss i just nu läggs större vikt på starka kassaflöden, vinsttillväxt och stabila balansräkningar.

Vi tror att den svenska fastighetssektorn 2023 kommer präglas av värdenedskrivningar och fortsatta avyttringsstrategier med fokus på att minska sin skuldsättning.

Fyra toppval 2023

I rapporten listar vi våra fyra favoritcase just nu som är Castellum, Catena, Eastnine och Platzer.

Castellum: Castellum med en attraktiv värdering, Akelius som en finansiellt stark ägare och en stor väldiversifierad fastighetsportfölj av avyttringsbara kvalitetstillgångar anser vi att Castellum är ett stabilt val i denna osäkra makromiljö.

Catena: Vi räknar med att Catena, med sin låga belåningsgrad och starka position på logistikmarknaden kommer att fortsätta växa genom sin projektportfölj och bör kunna dra nytta av eventuella möjligheter som kan uppstå på transaktionsmarknaden.

Eastnine: Vi bedömer att Eastnine är en attraktiv investering med spännande tillväxtutsikter. Bolaget befinner sig i en transformativ fas för att bli en renodlad fastighetsaktör genom att avyttra sitt innehav i ryska modekedjan Melon Fashion Group. Vi förväntar oss att försäljningen äger rum nu i Q1 och uppskattar nettobelåningsgraden till <20 % efter att avyttringen genomförts (finansiellt mål: <60 %) med över 200 miljoner euro i kontanter, vilket ger mycket utrymme för värdeskapande tillväxtmöjligheter.

Platzer: Platzer har en tillfredsställande balansräkning, solid räntesäkring och många projekt som färdigställs inom de närmsta två åren, vilket vi räknar med kommer generera stark tillväxt i förvaltningsresultatet.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES