Consensus Asset Management

Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select är fonder som gått starkt under coronafallet på marknaden. Nu har du möjlighet att investera i dessa hos Pareto.

Dela med andra

Consensus Asset Management

Pareto Securities

Consenus Småbolag

Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna. Fondens huvudstrategi är att investera i lönsamma tillväxtbolag med en enkel och konjunkturokänslig affärsidé.

Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Fonden har som målsättning att skapa 15-20 % årlig avkastning över tid, vilket man har lyckats med. Sedan starten, hösten 2016, är Consensus Småbolag upp 99,8 %.

Fonden är upp 25,6% i år och är därmed den bäst presterande Nordenfonden under året. Fonden har även belönats med 5 stjärnor av Morningstar.

Fonden förvaltas av Anders Wright.

Consensus Sverige Select

Consensus Sverige Select är en svensk aktiefond som placerar i bolag utan begränsningar kring företagens storlek eller börsvärde. Fonden investerar i en mix av bolag på Stockholmsbörsens stora lista (large cap) samt i små- och medelstora bolag (small och mid cap).

Fonden placerar även i microcap-bolag för att öka potentialen. På så vis skapas ett brett investeringsunivers, som ger bästa möjliga förutsättningar att generera god avkastning. Fonden är upp 8,9% i år vilket är i toppen bland Sverigefonder.

Fonden förvaltas av Anders Wright och Richard Andborn.

Vill du veta mer om Pareto och vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss på 08-402 52 10. Du kan även ta del av vårt välkomsterbjudande nedan.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES