När ska du använda algoritmer för att optimera din handel?

Algoritmer är ett effektivt verktyg för att optimera din handel på aktiemarknaden. Se i vilka situationer algoritmer och specifika ordertyper kan användas för att underlätta samt leda till bättre pris vid köp och sälj av aktier.

Dela med andra

När ska du använda algoritmer för att optimera din handel?

Pareto Securities

Nyhet: Nu lanserar vi de två nya algoritmerna «Stealth» och «VWAP» till alla våra kunder.

Tidigare har kunder haft tillgång till algoritmerna «Over-the-day», «Darkpool», «Participation 10%», «Participation 20%», och «Participation 30%» samt flertalet ordertyper såsom: «fill and/or kill», «market» och «stop-loss».

Syftet med att använda algoritmer, istället för en vanlig limitorder, är att uppnå ett bättre pris vid köp och sälj. Genom att använda algoritmer effektiviserar du handeln samt minimerar marknadspåverkan, det vill säga hur mycket din order påverkar aktiekursen. Algoritmhandel är därför ofta lämpligt när du har en större order eller handlar i illikvida aktier där orderns storlek är större än volymen i orderbokens första nivåer.

Tre aspekter att ha i åtanke innan du väljer order- eller algoritmtyp:

  • Hur snabbt vill du gå in/ut ur positionen och hur stor kurspåverkan är du beredd att orsaka?
  • Hur stor är spreaden i orderboken och hur svår är aktien att handla?
  • Hur stor del av volymen i orderboken är din order?

Olika algoritmtyper för olika situationer

Större order som handlas över dagen

Om du vill köpa eller sälja en större position och minimera marknadspåverkan genom att sprida ut ordern över dagen, kan en «over-the-day» eller «VWAP» vara lämplig.

Den förstnämnda kommer att fördela ordern jämnt över dagen från ordertidpunkt till stängning. En VWAP-algoritm fungerar liknande, men istället för att fördela ordern jämnt över dagen så anpassas den efter ett historiskt handelsmönster. Därav sparar en VWAP oftast mer volym till slutet av handelsdagen och stängningsauktionen. Dock deltar over-the-day med all eventuell volym som inte har blivit gjord på ordern under dagen i stängningsauktionen (exempelvis på grund av att aktien handlat utanför limiten).

Att välja mellan over-the-day (TWAP) och VWAP är inte alltid helt enkelt. Det finns inget tydligt rätt och fel, men i regel är VWAP-algoritmen lämplig vid exekvering av mer likvida aktier medan over-the-day passar bättre för illikvida aktier. Den främsta anledningen till denna skillnad är att mer likvida aktier omsätter en större andel av dagsvolymen i auktionerna.

Handla en andel av volymen och minimera kurspåverkan

Om du vill minimera din orders kurspåverkan och inte kräver att den utförs direkt kan en «Participation»-algoritm vara lämplig. Denna algoritmtyp kan vara passiv men ändå delta om det finns volym i marknaden.

Med «Participation»-algoritmen handlar du en viss procentandel av volymen i marknaden. Denna algoritmtyp finns i tre nivåer: 10%, 20% och 30%. Som en tumregel kan man säga att högre «Participation» på marknaden (procent av volymen) genomför ordern snabbare, men samtidigt leder till större kurspåverkan, och vice versa.

Participation-algoritmen handlar alltid dynamiskt vilket leder till en viss osäkerhet gällande orderns tid i marknaden. Dessutom kan snittkursen variera på grund av att algoritmen alltid försöker uppfylla den specificerade andelen. Om omsättningen i aktien är låg finns det även en risk att ordern inte blir fylld.

Handla utan att visa din order för marknaden

Om du vill utföra en större order i marknaden, men inte vill göra ordern synlig i orderboken, kan du använda «Darkpool» och/eller «Stealth».

En darkpool är en marknadsplats där köp- och säljintressen inte offentliggörs öppet och avsluten sker mitt i spreaden. Vanligtvis används darkpools av institutionella investerare med stora ordrar för att undvika marknadspåverkan.

Det är inte säkert att du får avslut när du lägger en order med Darkpool-algoritmen, men om det finns volym försöker algoritmen utföra ordern (enligt vissa förutbestämda kriterier). Stealth letar också efter likviditet i darkpools, dock kommer den även att handla på övriga marknadsplatser utan att visa upp någon volym i orderboken. Om hela ordern inte blir genomförd ligger Stealth-ordern kvar utan att vara synlig för marknaden. Sammanfattningsvis kan en Darkpool-algoritm användas initialt, för att sedan använda Stealth om din order inte blev fylld.

Notera att en Stealth/Darkpool-order riskerar att bli ”förbihandlad”. Detta kan ske på grund av att dessa algoritmer inte står uppe i marknaden. Det innebär att om någon handlar direkt mot primärmarknaden (ej handlar i darkpools) är det inte säkert att ordern går till avslut.

Mindre order som ska utföras snabbt

Om du har en mindre order som du vill ska utföras snabbt, och är beredd att betala spreaden, kan en marknadsorder eller limitorder som matchar sälj-/köppriset vara lämplig. Du använder således inga algoritmer, utan utför ordern till marknadens bästa köp-/säljpris (marknadsorder), eller till en limit (högsta/lägsta pris) du är bekväm med.

Mer avancerade algoritmer för aktiva traders

Genom vår mäklardesk erbjuder vi ett antal andra algoritmer för kunder som behöver en ännu större verktygslåda för orderexekvering. Kontakta oss för att få veta mer.

Har du frågor om algoritmer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett samtal om vad vi kan erbjuda dig som investerare.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy.
Laster inn...

Disclaimer:

Informationen i detta inlägg ska inte betraktas som investeringsråd. Kom ihåg att placeringar i värdepapper alltid innebär risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Se full disclaimer.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES