När ska du använda algoritmer för att optimera din handel?

Algoritmer är ett effektivt verktyg för att optimera din handel på aktiemarknaden. Se i vilka situationer algoritmer och specifika ordertyper kan användas för att underlätta samt leda till bättre pris vid köp och sälj av aktier.

Dela med andra

När ska du använda algoritmer för att optimera din handel?

Pareto Securities

Optimera din handel med algoritmer

Hos oss får alla kunder tillgång till fem utvalda algoritmer för aktiehandel: «Over-the-day», «Darkpool», «Participation 10%», «Participation 20%», och «Participation 30%». I tillägg kan du använda dig av olika ordertyper, såsom «market order», «limit» och «stop-loss».

Här kan du läsa mer om de olika algoritmtyperna och hur de skiljer sig åt.

Syftet med att använda algoritmer, istället för en vanlig limitorder, är att uppnå ett bättre pris vid köp och sälj. Genom att använda algoritmer effektiviserar du handeln samt minimerar marknadspåverkan, det vill säga hur mycket din order påverkar aktiekursen. Algoritmhandel är därför ofta lämpligt när du har en större order eller handlar i illikvida aktier där orderns storlek är större än volymen i orderbokens första nivåer.

Tre aspekter att ha i åtanke innan du väljer order- eller algoritmtyp:

  • Hur snabbt vill du gå in/ut ur positionen och hur stor kurspåverkan är du beredd att orsaka?
  • Hur stor är spreaden i orderboken och hur svår är aktien att handla?
  • Hur stor del av volymen i orderboken är din order?

Olika algoritmtyper för olika situationer

Mindre order som ska utföras snabbt

Om du har en mindre order som du vill ska utföras snabbt, och är beredd att betala spreaden, kan en marknadsorder eller limitorder som matchar sälj-/köppriset vara lämplig. Du använder således inga algoritmer, utan utför ordern till marknadens bästa köp-/säljpris (marknadsorder), eller till en limit (högsta/lägsta pris) du är beredd att betala.

Större order där du kan vänta på avslut

Om du vill köpa eller sälja en större position inom ett visst prisintervall, som inte behöver exekveras omedelbart och samtidigt minimera marknadspåverkan, kan en «over-the-day»-algoritm vara lämplig. Algoritmen kommer att fördela ordern jämnt över dagen från ordertidpunkt till stängning. Volymen som inte har handlats under dagen kommer att delta i stängningsauktionen. 

Större order som ska utföras snabbt utan kurspåverkan

Om du vill utföra en större order på marknaden, men inte vill göra ordern synlig i orderboken, kan du använda en «darkpool»-algoritm. En darkpool är en marknadsplats där köp- och säljintressen inte offentliggörs öppet och avsluten sker mitt i spreaden. Vanligtvis används darkpools av institutionella investerare med stora ordrar för att undvika marknadspåverkan. Det är inte säkert att du får avslut när du lägger en order med «darkpool»-algoritm, men om det finns volym försöker algoritmen göra utföra ordern (enligt vissa förutbestämda kriterier).

Större order med dynamiska avslut och minimerad kurspåverkan

Om du vill minimera din orders kurspåverkan och inte kräver att den utförs direkt kan en «Participation»-algoritm vara lämplig. Denna algoritmtyp kan vara passiv på marknaden men ändå delta om det finns volym i marknaden.

Med «Participation»-algoritmen handlar du en viss procentandel av volymen i marknaden. Denna algoritmtyp finns i tre nivåer: 10%, 20% och 30%. Som en tumregel kan man säga att högre «Participation» på marknaden (procent av volymen) genomför ordern snabbare, men samtidigt leder till större kurspåverkan, och vice versa.

Mer avancerade algoritmer för aktiva traders

Genom vår mäklardesk erbjuder vi ett antal andra algoritmer för kunder som behöver en ännu större verktygslåda för orderexekvering. Kontakta oss för att få veta mer.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES