Gå til innholdet

Ny fond från Investtech

Investtech Invest är en aktiefond baserad på teknisk- och kvantitativ analys. Fonden investerar i nordiska aktier och investeringsstrategin bygger på 25 års forskning.

Investtech grundades 1997 och är ett ledande norskt företag inom forskning om beteendebaserad ekonomi och teknisk analys. Investtech är känt från sina kommentarer om aktier och index i media, baserat på teknisk och kvantitativ analys och många använder Investechs verktyg för marknadsanalys och övervakning. Investech har även en fond som baseras på bolagets analyser och bygger på matematiska och statistiska analyser för att hitta relevanta investeringsalternativ. Hittills har fonden endast varit tillgängligt för professionella kunder men öppnas nu upp för alla investerare.

Fonden Investtech Invest grundades ursprungligen som ett investeringsbolag 2010 men omvandlades senare till en AIF (Alternative Investment Fund, endast tillgänglig för professionella kunder). Efter drygt tio år har Investtech Invest gett en avkastning på 421% medan jämförelseindex gått 201%.

Mads Grønstad förvaltare och Fredrik Tyvand förvaltningschef

 

Pareto Securities bad Christian Sveen Harto som är vd för bolaget att svara på några frågor:

Vad bygger er strategi på?

Strategin bygger på tekniska och kvantitativa analyser baserade på den forskning vi har gjort de senaste 24 åren. Med kvantitativa modeller handlar vi aktier som har en förväntad meravkastning mot index över tiden och säljer aktier som utlöser säljsignaler.

 

Vilka tillgångsslag investerar ni i?

Fondet är en long only fond och handlar aktier noterade i på den norska och svenska börsen men har mandat att ha en 10 procentig exponering mot Danmark och Finland.

 

 

Fonden är tillgänglig via vårt fondtorg här.

 

Minsta insättningar i andelsklasserna:

Andelsklass C: 500 000 SEK

Andelsklass D: 25 000 SEK

 

 

Please refer to important disclosures here.

 

Du kan samla alla dina fonder och aktier hos Pareto, på vanlig depå och/eller på ISK. Som aktiv kund får du full tillgång till alla våra analyser. Läs mer om våra tjänster här, eller klicka nedan för att ta del av vårt välkomsterbjudande. 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev