Nyhet: Använd Stop-Loss även i Europa

Hos Pareto Securities har du under en längre tid haft tillgång till Stop Loss i Norden och USA. Från och med idag kan du även använda dig av Stop Loss på de europeiska börserna.

Dela med andra

Bild på en aktiegraf som går ner med suddiga kanter

Pareto Securities

No

Stop-loss är en ordertyp som används flitigt av investerare såväl som traders. Det är ett smidigt sätt att automatisera din orderläggning och begränsa eventuella förluster. Dessutom kan det vara ovärderligt ha en stop-loss-order i marknaden när du inte är inloggad på din handelsterminal.

Som kund hos oss kan du handla aktier med avancerade handelsfunktioner på 14 globala marknader, inklusive de största börserna i Europa och USA. Våra kunder har länge kunnat lägga stop-loss i Norden och USA, och nu får du även möjligheten att lägga stop-loss-ordrar på alla europeiska börser.

Beroende på vilken marknad du handlar på kan du använda olika typer av stop-loss. De olika typerna har olika egenskaper:

 

marknad

Ordertyp

beskrivning

Norge, Sverige, Danmark, Finland

Stop-Loss

Aktiveras när aktiekursen når det angivna triggerpriset. När den aktiveras skickas ordern till marknaden med en angiven limit (pris man vill köpa/sälja på).

Norge, Sverige, Danmark, Finland

Trailing Stop-Loss

En ordertyp där triggern är en variabel som automatiskt följer aktiekursen. Ordern aktiveras när aktiekursen når ett visst avstånd (procent eller tick) från det lägsta eller högsta priset som aktien har haft efter att ordern lades.

USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Storbritannien och Schweiz

Stop-Limit

Identisk med en vanlig stop-loss-order. Ordern aktiveras när aktiekursen når det angivna triggerpriset och skickas då till marknaden med en vald limit.

USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Storbritannien och Schweiz

Stop-Market

När aktien når triggernivån skickas ordern till marknaden "at market", vilket innebär att ordern utförs till bästa möjliga pris på marknaden.

Du kan med andra ord lägga stop-loss- och trailing stop-loss-orders på de nordiska marknaderna, och Stop-Limit och Stop-Market på börserna i Europa och Nordamerika.

Lär dig mer om de olika typerna av stop-loss samt hur du kan använda stop-loss för att underlätta din handel:

Hur fungerar en Stop Loss?

Stop Loss är en typ av order som har flera användningsområden och kan appliceras både när man planerar att sälja eller köpa. En stop-loss-order aktiveras och skickas till marknaden om det senaste avslutet når en angiven triggernivå. Ordern är uppbyggd i två delar:

  • Den första delen är ett villkor som ska uppfyllas innan en order skickas in till marknaden. Detta kallas ofta för triggerpris.
  • Den andra delen är själva ordern och till vilket pris du vill genomföra transaktionen. Detta kallas ofta för limitpris.

När du använder en stop-loss för att sälja måste triggervärdet vara lägre eller lika med den senast handlade kursen för att ordern ska aktiveras och skickas till marknaden. Vid köp måste triggernivån vara högre eller lika med det senaste avslutet i marknaden för att ordern ska aktiveras. Stop-loss-order syns inte i marknaden om inte triggernivån har uppnåtts och ordern har aktiverats.

Hur fungerar en trailing stop-loss?

En trailing stop-loss och en vanlig stop-loss-order kan i grunden uppfattas som ganska lika eftersom båda har funktionen att begränsa dina förluster om värdet på en aktie skulle sjunka.

En trailing stop-loss är dock mer flexibel än en vanlig stop-loss. Medan vanlig stop-loss har ett fast triggerpris, har en trailing stop-loss ett rörlig triggerpris som följer aktiekursen.

I exemplet nedan är kursen 100 när trailing stop-loss läggs. Trailing stop-loss-värdet är 2, vilket gör att triggerlimiten är 98. Om aktiekursen stiger till 108 kommer en trailing stop-loss följa efter och öka triggern till 106. Dock, om den aktiekursen faller tillbaka till 107 kommer stop-loss-triggern fortfarande att vara 106.

Om kursen fortsätter att sjunka, till exempel till 106, kommer din trailing stop-loss att aktiveras och säljordern kommer att skickas till marknaden.

Du kan alltså använda trailing stop-loss för att begränsa förlusten samtidigt som du behåller möjligheten till vinst, och detta utan att aktivt följa marknaden.

Visualisering av skillnaden på en vanlig stop-loss och en trailing stop-loss

Du kan ställa in den dynamiska triggern efter en procentandel eller antal ticks. Lär dig mer om skillnaden mellan procent och ticks samt se hur du lägger en trailing stop-loss-order här. Notera att du inte kan lägga en trailing stop-loss-order utanför de nordiska marknaderna.


Så lägger du en stop-loss i Norden

I Sverige, Norge, Finland och Danmark kan du använda både stop-loss och trailing stop-loss.

När du lägger en stop-loss-order via vår handelsplattform anger du aktien (ticker), antalet aktier du vill handla (volym) och ordertypen "Stop-Loss".

Ange hur länge du vill att stop-loss-ordern ska vara aktiv ("Trigger Validity") samt om ordern ska triggas av avslut över eller under triggerpriset (Trigger Condition), beroende på om det är en köp- eller säljorder.

Triggerpriset avgör när stop-loss-ordern ska aktiveras och skickas till marknaden. Vid försäljning måste triggerpriset vara lägre eller lika med (Lower/Equal som Trigger Validity) den senast handlade kursen. Om aktien då faller till den kurs du har angett som trigger kommer ordern att aktiveras och skickas till marknaden. Vid köp (t.ex. vid kort position) måste triggerpriset vara högre eller lika med (Higher/Equal som Trigger Validity) det senaste avslutet.

Ange sedan limitpriset (priset som aktien ska köpas till när ordern aktiveras). Klicka till sist på köp/sälj och bekräfta orderläggning.

Orderruta för stop-loss på Pareto Securities Onlinetjänst

När du vill lägga en stop-loss-order på de nordiska marknaderna via Infront Web Trader eller Active Trader, hittar du först aktien som du vill handla, klickar på "Show advanced" och väljer "Strategy" som ordertyp (Type).

Därefter väljer du "Stop-Loss" som strategi (Strategy) och anger hur länge du vill att stop-loss-ordern ska vara aktiv (Trigger Validity) samt om ordern ska triggas av avslut över eller under triggerpriset (Trigger Condition).

Lägg sedan in triggerpriset och limitpriset, klicka på köp/sälj och bekräfta orderläggning.

Infront Web Trader:

Orderruta i Infront Web Trader för att lägga en Stop-loss-order

Infront Active Trader:

Orderruta i Infront Active Trader för att lägga en Stop-loss-order


Så lägger du en trailing stop-loss i Norden

När du ska lägga en trailing stop-loss kan du välja om den ska följa kursen med procent eller ticks. Ett tick är en nivå i aktien och framgår av orderboken. Till exempel har Investor en tickstorlek på 5 öre, medan Ericsson har 1 öre. Genom att använda procent kommer stop-loss-triggern att följa ett givet avstånd i procent, medan det med ticks kommer att följa ett givet avstånd i kronor/öre.

Trailing stop-loss i procent:

Trail Limit är hur långt efter aktiekursen som trailing stop-loss-ordern ska följa. Ett Trail Limit-värde (%) ska anges från 0,1 till 100.

  • Sälj: Genom att ställa in Trail Limit (%) till 1 kommer ordern att triggas när aktien är 1 % lägre än den högsta kursen aktien haft efter att ordern lagts in.
  • Köp: Genom att ställa in Trail Limit (%) till 1 kommer ordern att triggas när aktien är 1 % högre än den lägsta kursen aktien haft efter att ordern lagts in.

Triggervärdet justeras automatiskt för att alltid återspegla 1 % avstånd från aktiekursen hög/låg under perioden efter att order lades.

Deviation (%) avgör hur långt limitpriset är från triggerpriset: Deviation (%) kan anges från 0,1 till 100. Om deviation sätts till 0,5 % blir limitpriset 0,5 % lägre/högre än triggerpriset.

Limitpriset justeras automatiskt för att ständigt återspegla 0,5 % avståndet från triggerpriset.

Orderruta i Pareto Securities Onlinetjänst för att lägga en trailing stop-loss med deviation procent

Trailing stop-loss i ticks:

Trail Limit är hur långt efter aktiekursen som trailing stop-loss-ordern ska följa. Till exempel är ”ticksizen” för Ericsson 0,05 SEK, och då är 1 tick 0,05.

Du kan beräkna kronvärdet av ticks genom att ta det önskade beloppet i Trail Limit och dela det med ticksize för aktien.

Om du till exempel vill sätta en Trail Limit på 1 krona för Ericsson, som har en ticksize på 5 öre, kommer antalet ticks att bli 20. Beräkningen blir 1/0,05 = 20.

  • Köp: Genom att sätta Trail Limit (ticks) till 20 kommer ordern att aktiveras när aktien är 20 ticks högre än det lägsta priset som aktien hade efter att ordern lades.
  • Sälj: Genom att sätta Trail Limit (ticks) till 20 kommer ordern att aktiveras när aktien är 20 ticks lägre än det högsta priset som aktien hade efter att ordern lades.

Deviation (ticks): Värden kan anges från 1 och uppåt. Deviation avgör hur långt limitpriset blir från triggerpriset. Om deviationen sätts till 2 kommer limitpriset att vara 2 ticks lägre/högre än triggerpriset. För Investor skulle 2 ticks motsvara 0,10 kronor. Limitpriset justerar sig automatiskt för att alltid återspegla avståndet på 2 ticks från triggern.

Orderruta i Pareto Securities Onlinetjänst för att lägga en trailing stop-loss med deviation ticks

Att lägga en trailing stop-loss-order (både i procent och ticks) fungerar på samma sätt som på vår handelsplattform.

Du väljer aktie och volym, sedan "Strategy" som ordertyp ("Type"), och väljer antingen "Trailing Stop (%)" eller "Trailing Stop (ticks)" som strategi (Strategy). Ange sedan hur länge ordern ska vara giltig ("Trigger Validity") och hur många procent eller ticks du vill att stop-loss-ordern ska följa aktiekursen ("Trail Limit"), samt hur många procent/ticks limiten ska vara från triggern ("Deviation").

Infront Web Trader (procent):

Orderruta i Infront Web Trader för att lägga en trailing stop-loss med deviation procent

Infront Web Trader (ticks):

Orderruta i Infront Web Trader för att lägga en trailing stop-loss med deviation ticks

Infront Active Trader (procent):

Orderruta i Infront Active Trader för att lägga en trailing stop-loss med deviation procent

Infront Active Trader (ticks):

Orderruta i Infront Active Trader för att lägga en trailing stop-loss med deviation ticks


Så lägger du stop-loss i USA och Europa

På marknaderna utanför Norden kallas stop-loss "Stop-Limit", medan det också är möjligt att placera en "Stop-Market"-order.

Marknaderna med Stop-Limit och Stop-Market inkluderar USA (New York Stock Exchange och Nasdaq), Tyskland (Frankfurt Stock Exchange), Frankrike (Euronext Paris), Nederländerna (Euronext Amsterdam), Belgien (Euronext Brussels), Spanien (Bolsa Madrid), Italien (Borsa Italiana), Storbritannien (London Stock Exchange) och Schweiz (SIX Swiss Exchange).

Stop-Limit

En Stop-Limit-order är identisk med en stop-loss. Ordern aktiveras om den senast handlade kursen når det angivna triggerpriset. Vid försäljning kommer ordern att triggas när den senast handlade kursen är lika med eller understiger triggerpriset. Vid köp kommer ordern att triggas när det senaste avslutat är lika med eller överstiger triggerpriset. Ordern kommer inte att visas i marknaden innan ordern aktiveras av triggern.

Limitpris i en säljorder är det lägsta pris du är villig att sälja aktierna för, medan limitpris i en köporder är det högsta pris du är villig att köpa aktierna för. Ordern kommer alltid att exekveras till bästa möjliga pris.

Stop-Market

Stop-Market är en order för att köpa eller sälja en aktie när den når ett specifikt pris, också kallat triggerpris. När triggern nås blir stop-market-ordern en s.k. marknadsorder. Det innebär att ordern kommer att utföras omedelbart till det bästa tillgängliga priset på marknaden. Det är viktigt att notera att det slutliga köp- eller säljpriset inte nödvändigtvis kommer att vara detsamma som triggerpriset, särskilt i en volatil marknad och aktier med låg omsättning.

Du kan inte placera en trailing stop-loss-order i USA, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Storbritannien och Schweiz.

När du lägger en stop-limit-order i USA på vår handelsplattform, anger du aktien (ticker), antalet aktier du vill köpa/sälja (Volym) och till vilket limitpris (Pris). Pris motsvarar Limit Price för stop-loss på de nordiska marknaderna.

Välj ordertypen "Stop-Limit" och ange den volym du vill visa i marknaden som "Synlig volym". Att visa ett mindre antal aktier än du faktiskt säljer är i huvudsak relevant för större order. Ange sedan hur länge ordern ska vara giltig (Giltighet), triggerpriset (Trigger Price), klicka på köp/sälj och bekräfta ordern.

Orderruta i Pareto Securities Onlinetjänst för att lägga en stop-limit

Observera att du endast kan handla med europeiska aktier genom Infront Web Trader och Active Trader, inte via vår onlinetjänst.

När du lägger en stop-limit-order i USA via Infront anger du aktien (”Ticker”), antalet aktier du vill köpa/sälja ("Volume") och ordertypen Stop-Limit. Ange sedan hur länge ordern ska vara giltig ("Validity"), hur mycket volym du vill visa på marknaden ("Open volume"), triggerpriset ("Trigger price"), klicka på köp/sälj och sedan bekräfta.

Infront Web Trader:

Orderruta i Infront Web Trader för att lägga en stop-limit

Infront Active Trader:

Orderruta i Infront Active Trader för att lägga en stop-limit

Observera att du endast kan handla med europeiska aktier genom Infront Web Trader och Active Trader, inte via vår onlinetjänst.

Om du ska lägga en stop-market-order i USA på vår handelsplattform, anger du aktier (ticker), det antal aktier du vill köpa/sälja (volym) och ordertypen "Stop-Market". Ange även det antal aktier du vill visa på marknaden med "Synlig volym".

Stop-Market används för att köpa eller sälja en aktie när den når ett visst pris (triggerpris). När triggerpriset har uppnåtts blir stop-market-ordern en vanlig marknadsorder. Det innebär att ordern kommer att utföras omedelbart till det bästa tillgängliga priset på marknaden.

Det är viktigt att notera att det slutliga köp- eller säljpriset inte nödvändigtvis kommer att vara detsamma som triggerpriset, särskilt i en volatil marknad.

Orderruta i Pareto Securities Onlinetjänst för att lägga en stop-market

Observera att du endast kan handla med europeiska aktier genom Infront Web Trader och Active Trader, inte via vår onlinetjänst.

Om du ska lägga en stop-market-order i USA eller på Europabörserna, fyll i aktien (ticker), antalet aktier du vill köpa/sälja (volym) och ordertypen "Stop-Market". Ange även det antal aktier du vill visa i marknaden med "Synlig volym".

Stop-Market används för att köpa eller sälja en aktie när den når ett visst pris (triggerpris). När triggerpriset har uppnåtts blir stop-market-ordern en vanlig marknadsorder. Det innebär att ordern kommer att utföras omedelbart till det bästa tillgängliga priset på marknaden.

Det är viktigt att notera att det slutliga köp- eller säljpriset inte nödvändigtvis kommer att vara detsamma som triggerpriset, särskilt i en volatil marknad.

Infront Web Trader:

Orderruta i Infront Web Trader för att lägga en stop-market

Infront Active Trader:

Orderruta i Infront Active Trader för att lägga en Stop-market-order


Här hittar du dina aktiva stop-loss-ordrar

Alla dina aktiva ordrar hittar du under "Mina ordrar" i vår handelsplattform och under "Orders & Trades" i Infront Web Trader och Active Trader.

Bra att veta om stop-loss

Timing

Stop-loss och trailing stop-loss kan också användas som strategier för att ta nya positioner.

Handel baserat på tekniska nivåer

Man kan välja att lägga en stop-loss-köporder med triggerpris precis ovanför motståndsnivån, och ordern kommer då endast att utföras om den bryter igenom motståndsnivån.

Önskar man att blanka när en aktie kommer ner under en stödnivå, kan man lägga in en stop-loss-säljorder med triggerpris precis under stödnivån (blankning förutsätter att man har godkänd kredit).

Timing vid köp

Trailing stop-loss kan vara ett användbart verktyg för bra timing vid köp. När aktien har en stigande trend vill många dra nytta av en prisnedgång för att få en fördelaktig kurs.

Med trailing stop-loss vid köp, har du möjligheten att köpa aktien när kursen har ökat med ”x %” eller ”x kronor” från botten av korrigeringen. Detta kan vara ett bättre alternativ än att köpa aktien medan den faller.

Timing vid blankning

Trailing stop-loss kan även användas vid blankning. Många använder en kort uppgång i en aktie med en nedåtgående trend för att ta en blankningsposition. Som ett alternativ till att sälja aktien medan den stiger, låter en trailing stop-loss dig sälja aktien per automatik efter en korrigering på ”x %” eller ”x kronor”.

Risker med stop-loss och trailing stop-loss

Om limitpriset är för nära triggerpriset finns risken att kursen du önskar sälja/köpa till passeras, vilket kan leda till att inget avslut sker. Det finns även en risk att handelsvolymen är lägre än storleken på din order, vilket kan resultera i att du endast säljer/köper en del av den önskade volymen. Det är därför viktigt att vara medveten om och noga överväga dessa faktorer när du använder limit-ordrar.

Felaktig eller försenad kursinformation till vår ordermonitor kan leda till att ordrar inte aktiveras eller aktiveras felaktigt. Observera att vår ordermonitor endast använder kursinformation från primärmarknaden (till exempel Nasdaq OMX för svenska aktier). I marknaderna utanför Norden kan tekniska problem hos det mäklarhus vi använder leda till att Stop-Limit- och Stop-Market-ordrar inte exekveras.

Felaktig rapportering från andra aktörer kan resultera i att din stop-loss-order blir aktiverad. Du riskerar således att ordern aktiveras på grund av en felaktig aktiekurs under en kort stund.

Avvikande limitpriser

Notera att det finns inbyggda risksystem hos de olika marknadsplatser som begränsar hur mycket din limit får avvika från nuvarande marknadspris. Således rekommenderar vi att skillnaden mellan triggerpris och limitpris ej överstiger nedan gränser.

På Nasdaq Nordic (OMX) får din limit inte avvika mer än 10 %, samt finns en mekanism som ytterligare kontrollerar att ordern inte påverkar aktiekursen med mer än 3 % för OMX30 och 10 % för First North.

På Oslo Børs och Euronext Expand är gränsen 12 %, och 20 % på Euronext Growth. Om limiten avviker med mer på respektive marknadsplats kommer ordern makuleras innan den når marknaden.

För europeiska aktier gäller samma gränser som på Nasdaq Nordic, men de kan variera något mellan olika börser.

För amerikanska aktier måste limiten vara mindre än 15 % från triggerpriset. Om limiten överstiger 15 % från triggerpriset kommer ordern att avvisas.

En Stop-Market-order i USA bör inte vara för stor i förhållande till likviditeten i aktien. Då kan ordern pausas när den aktiveras och måste bekräftas av vår mäklardesk.

Kurslarm

Ett alternativ till stop-loss är att använda kurslarm i Infront Mobile, Infront Web Trader och Infront Active Trader.

Effektivisera din handel med algoritmer

Stop-loss är långt ifrån den enda ordertypen du kan använda som kund hos oss. Med våra fem utvalda algoritmer kan du handla på alla marknader vi erbjuder. Algoritmehandel passar för dig som handlar aktivt och vill minska dina orders på aktiekursen. Hos oss kan du handla med algoritmerna; Participate (10%, 20%, 30%), Darkpool och Over-the-day.

Laster inn...

Vill du veta mer om trading hos oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett samtal om vad vi kan erbjuda dig som investerare.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy.
Disclaimer:

Informationen i detta inlägg ska inte betraktas som investeringsråd. Kom ihåg att placeringar i värdepapper alltid innebär risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Se full disclaimer.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES