Så var rapportsäsongen för fastighetsbolagen

Nu har rapportsäsongen för de större noterade fastighetsbolagen i Sverige nått sitt slut och vi kan därmed summera siffrorna från det första kvartalet i år. Vad man återigen kan säga om fastigheter är att det är trögrörlig materia och värdena rör sig långsamt. Fastighetsanalytikerna Emil Ekholm och Viktor Hökenhammar har tagit fram en översiktsrapport av de noterade fastighetsbolagen och ställt dem mot varandra.

Dela med andra

Så var rapportsäsongen för fastighetsbolagen

Pareto Securities

Rapportsäsongen Q1 2023

Ser vi på fastighetsvärden så är de ned med cirka 3.3% i snitt under andra halvan av 2022 och första kvartalet 2023. När man delar in sektorn i olika segment så har vi haft störst fall i kontor och bostäder (-4.1% respektive), medan det mer högavkastande segmentet lätt industri och logistik har haft minst värdetapp (-1.4%). Transaktionsmarknaden för fastigheter är fortsatt avvaktande och volymen är hittills i år ned med mer än 70% jämfört med samma period föregående år, vilket tyder på att de värden som finns i böckerna är för höga jämfört mot vad köpare i dagsläget är beredda att betala. Vi tror att det kommer skapas en ny jämnvikt som köpare och säljare kommer mötas på och i tider av svagare ekonomisk utveckling tenderar det att vara mer åt köparnas håll, vilket tyder på att värden ska ned ytterligare under året.

”Sedan vår uppdatering i januari där vi såg begränsad uppsida i fastighetssektorn så är index ned drygt 20%. Det är väldigt mycket negativt inprisat i aktiekurserna just nu, men man ska också vara medveten om de risker som finns. Trots generell oro i sektorn så har vi några bolag som vi gillar och tror kommer klara sig bättre”

Hyresintäkterna har ökat rejält mot föregående år drivet av transaktioner, färdigställda projekt och inte minst indexering i hyresavtalen för de kommersiella fastighetsbolagen. Det visar på att den oro som fanns inför att inte få igenom indexeringen fullt ut har varit relativt obefogad, vilket också bekräftats av ledningen på flera håll – de har generellt sett inte stött på något större motstånd när de nya hyresavierna skickats ut. Dock så har de högre räntorna börjat slå igenom vilket har satt press på kassaflödet och bolagens möjlighet att betala sina räntekostnader. Räntetäckningsgraden för ett snittbolag ligger nu på 2.4x och givet bolagens relativt höga exponering mot rörliga räntor (46% i snitt), så räknar vi med att den kommer sjunka framöver.

Något som många oroar sig över just nu, i och med lägre ekonomisk aktivitet, är ökade vakanser. Under Q1 2023 så var nettouthyrningen överlag positiv och vakansgraderna minskade, vilket bidrar till fortsatt låga vakansgrader kommande kvartal. Däremot så såg vi negativ nettouthyrning för nästan samtliga av kontorsbolagen med fokus på Stockholm, vilket vi tror kan fortsätta, speciellt för bolag med sekundära lägen och äldre skick på bestånden.

Trots generell oro i sektorn så har vi några bolag som vi gillar och som vi tror kommer klara sig bättre. Som aktiv kund hos oss får du tillgång till hela analysen.

Läs hela översiktsrapporten 


Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES