Valutarisk och valutasäkring vid handel i utländska aktier

Vid handel i utländska aktier kommer du få en valutarisk. I denna artikeln förklarar vi vilken valutarisk du får och hur du kan valutasäkra dina aktieköp.

Dela med andra

Pareto Securities

Flexibla växlingsalternativ

Hos Pareto Securities kan du välja mellan automatisk växling eller valutakonto när du handlar aktier i andra valutor än svenska kronor.

Om du väljer automatisk växling kommer alla dina affärer i utländska aktier bli växlade till SEK. Det gäller även eventuella utdelningar som du får på dina utländska aktier. Om du istället väljer att ha valutakonto kommer inga av dina affärer bli växlade till SEK. Köp och sälj av utländska aktier belastar/ökar på respektive valutakonto. Säljer du en amerikansk aktie kommer du få in ett USD-belopp på ditt konto, köper du en tysk aktie dras EUR från kontot osv. Om du har negativ saldo på din valutakonto i en enskild valuta kommer ränta dras för den enskilda valutan så länge det negativa saldot ligger kvar. Det negativa saldot blir du av med genom att växla till dig valutan eller sälja aktier i berörd valuta.

Valutarisk vid handel i utländska aktier med automatisk växling

Om du automatväxlar dina affärer i utländska aktier från/till SEK kommer din avkastning bero på både kursutvecklingen på aktien och på valutakursen. Se exempel nedan:

Du köper 1 000 aktier i EA till kurs 100 USD och valutakurs USDSEK 10. Priset i USD är 100 000 USD (1 000*100 USD). Priset i SEK motsvarar 1 000 000 SEK (100 000*10) vid köptillfället. Påföljande sälj av samma 1 000 aktier i EA sker en månad senare till kurs 110 USD. Kursvinst i aktien är 10 000 USD.

  • Exempel 1: USD/SEK är 10,50 vid försäljningstillfället.
  • Exempel 2: USD/SEK är 9,0 vid försäljningstillfället.
  • I båda exemplen är säljvärdet 110 000 USD (1 000*110 USD)

I exempel 1 kommer säljvärdet i SEK vara: 110 000 USD * 10,50 = 1 155 000 SEK. Vinst i SEK = 155 000. Av detta är 100 000 kursvinst på aktien och 55 000 valutavinst. 

I exempel 2 kommer säljvärdet i SEK vara: 110 000 USD * 9,0  = 990 000 SEK. Totalt tapp i SEK är 10 000. Av detta är 90 000 kursvinst på aktien och 100 000 valutaförlust.

Om aktien hade stått still mellan köp- och säljtillfället skulle exempel 1 gett en valutavinst på 50 000 SEK (100 000 * 0,5). Exempel 2 hade gett en valutaförlust på 100 000 SEK (100 000 * 1).

Kostnader: I båda exemplen kommer du betala kostnader för att växla från USD till SEK. Vid automatisk växling har vi ett valutapåslag på 0,02 USD/SEK (ca 0,2%). Det betyder att växlingskostnaderna i exemplen är ca 4 200 SEK (2 000 vid köp och 2 200 vid sälj).  

Exemplen visar tydligt att med automatisk växling kommer din avkastning vara beroende av valutautvecklingen mellan SEK och valutan som aktien handlas i (USD i detta fall).

Valutasäkring vid handel i utländska aktier - Valutakonto

Om du inte vill att rörelser på valutamarknaden ska påverka din avkastning kan du säkra din valutarisk genom att ha valutakonto. Vi antar samma utgångspunkt som ovan, dvs köp av 1 000 EA till kurs 100 USD. Sälj av dessa 1 000 EA en månad senare till kurs 110. Priset i USD är 100 000 USD (1 000*100 USD) och säljvärdet är 110 000 USD. Valutakursen vid köptillfället är USDSEK = 10. I exempel 1 är USDSEK 10,50 vid säljtillfället och i exempel 2 är USDSEK 9,0 vid säljtillfället.

Det kommer dras 100 000 USD på ditt konto för köpet. Det betyder att ditt saldo i USD är - 100 000 USD (om du inte sedan tidigare hade USD på ditt konto). För perioden du har ev. negativt saldo kommer det dras en räntekostnad. Försäljning av samma 1 000 EA en månad senare till kurs 110 USD ger ett värde på 110 000 USD. Dessa USD kommer bokas in på ditt konto och saldot i USD kommer då vara 10 000 USD (plus ev. USD som redan fanns på kontot), detta är aktievinsten. 

Exempel 1: Valutakurs 10,5 ger 105 000 SEK i vinst.
Exempel 2: Valutakurs 9 ger 90 000 SEK i vinst. 

Kostnader: Du betalar som sagt ränta för den period du ligger med negativt saldo i USD (dvs att du ligger short USD och därmed lånar USD). Räntan för detta ligger på 4,5%/år vilket innebär att du i ränta per månad skulle betala 3 750 SEK. 

Med valutakonto som i detta exempel är det bara aktievinsten/aktieförlusten du har valutarisk på. Som man kan se har valutasäkring ett pris, men i ett perspektiv på en måned eller kortare är detta relativt lågt. Ju kortare tid säkringen hålls, desto mindre kommer denna kostnad bli. 

Bör man valutasäkra eller ej?

Som vi ser ovan är den kostnadsmässiga skillnaden på säkring eller ej i huvudsak knutet till hur länge man sitter kvar på säkringen. Fördelen med valutakonto däremot är att man slipper de löpande växlingskostnaderna som uppstår. Hade vi halverat tiden man håller aktiepositionen i exemplet ovan skulle dock de olika kostnaderna i princip ta ut varandra. För kortare än 14 dagar skulle det, allt annat lika, alltså kunna vara billigare att säkra än att inte göra det, då växlingskostnaderna överstiger räntekostnaderna.

Många som handlar aktivt i utlandet väljer sällan att växla vinst/förlust till SEK. Det kommer minimera växlingskostnaderna. Huruvida det är klokt att valutasäkra eller ej beror på utvecklingen i valutakursen och den värderingen överlåter vi till den enskilde investerarar. Värt att tänka på är dock att valutarörelser kan vara mycket volatila och svåra att förutspå. Denna artikels syfte är att visa på hur man på ett enkelt sätt kan valutasäkra och vilka kostnadsaspekter man bör ta med i beräkningen.

 

Denna artikel/video är skapad av Pareto Securities AB (“Pareto”). Pareto frånskriver sig ansvar för bruk av innehållet. Investeringsbeslut fattade utifrån innehållet görs på egen risk. För ytterligare information om relevanta definitioner, metoder, risk, intressekonflikter, ansvarsfrånskrivelser mm, vänligen se våra nätsidor www.paretosec.com.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES