Gå til innholdet

Lönsam datorhandel

Med hjälp av bra handelsteknik kan du spara mycket pengar över tid. De som inte är medvetna om detta betalar dyrt.

En av de viktigaste uppgifterna för en mäklarfirma är att se till att kundernas ordrar utförs på bästa sätt i marknaden, oavsett om ordrarna är manuella eller elektroniska. Hur detta hanteras av olika mäklare skiljer sig dock åt och detta har en direkt effekt på dina vinster när du handlar med aktier.

De största skillnaderna kan man se genom att jämföra de mäklarfirmor som endast erbjuder handel av svenska aktier på Nasdaq OMX och de mäklarfirmor som erbjuder handel av svenska aktier även på andra marknadsplatser. Vi vill understryka att det inte handlar om marknader för utländska aktier, utan alternativa marknadsplatser där svenska aktier handlas och potentiellt ger åtkomst till bättre pris och mer likviditet. Se skillnaden här:
 

 

Slopat börsmonopol, MTF:er och Dark Pools

Fram till 2007 skickades alla ordrar i svenska aktier till Nasdaq OMX. Alla avslut, både automatch (avslut som automatiskt matchades i orderboken) och block, rapporterades till Nasdaq OMX. Alla som handlade svenska aktier hade således fullständig översikt av orderboken och alla avslut i svenska aktier.

Detta år kom dock EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i Sverige. MiFID öppnade för inrättandet av MTF:er (Multilateral Trading Facility). En MTF är en marknadsplats för handel med aktier. De erbjuder handel med börsnoterade värdepapper som tidigare endast kunde handlas på Nasdaq OMX. Avsikten bakom detta direktiv var att bryta "börsmonopolet" för att öka konkurrensen och ge bättre service.

I Sverige är det Nasdaq OMX som avgör om en aktie uppfyller kraven för att vara noterad. En MTF kan inte notera nya aktier, men kan däremot erbjuda handel i aktier som är noterade på en reglerad börs.

Förutom tillgång till MTF:er, möjliggjorde MiFID även handel i s.k. dark pools. I en dark pool är orderboken inte synlig för någon. Avslut i dark pools sker normalt i mitten av spreaden. Vanligtvis använder dark pools bid-ask från Nasdaq OMX för att beräkna mid-priset pris, men själva handeln sker dock utanför Nasdaq OMX. Dark pools används bl. a. av institutionella investerare att handla stora poster utan att göra ett stort avtryck i marknaden.
 

Vad hände sen?

Efter införandet av MiFID ökade handeln med svenska aktier på alternativa marknadsplatser kraftigt och knappt tio år senare går mer än 40% av volymen (i OMXS30) genom på alternativa marknadsplatser. För vissa av de största noterade bolagen är marknadsandelen ännu högre.


Källa: http:www.fragmentation.fidessa.com 

 

Hur gör Pareto?

Pareto Securities har investerat i moderna tekniska lösningar för att säkerställa att våra kunder får det bästa orderutförandet med hjälp av en så kallad Smart Order Router (SOR). En SOR är en avancerad algoritm som ständigt söker efter tillgänglig volym och bästa pris på de marknadsplatser som erbjuder handel i svenska aktier. Vår SOR söker även efter tillgänglig volym i dark pools. Skillnaden är betydlig, vilket illustreras i videon längre upp på sidan, men även på bilderna nedan.


Två bilder av orderboken i Statoil tagna kl. 09:15 under juni 2016. Den översta visar alla handelsplatser tillgängliga via vår SOR. Det nederste bare Oslo Börs. Lägg märke till skillnaden i pris, spread och volymen på köps- och säljsidan.

Med tillgång till handel på flera marknadsplatser och dark pools via vår SOR kommer du att få två stora fördelar:

1. Bättre köp- och säljkurs:
Det kan finnas en bättre köp- eller säljorder på en annan marknad än Nasdaq OMX. Vår SOR söker efter tillgänglig volym på flera marknader och i dark pools. Detta innebär att du kan handla aktier till en bättre köp- eller säljkurs i dark pools eller på en MTF. Detta kan leda till att du betalar mindre för dina aktier vid köp och du får mer för dina aktier till försäljning.

2. Mer volym:
Genom att ha ordrar på flera marknadsplatser samtidigt får man tillgång till mer volym på varje nivå i orderboken. Du kan potentiellt alltså handla fler aktier till din limit än om du bara skulle ha tillgång till Nasdaq OMX.

Över tid kommer detta att ge dig bättre priser, och ju mer du handlar desto större kommer skillnaden att bli. År 2015, till Pareto i samarbete med LiquidMetrix se effekten. Följande resultat:

Är det krångligt att handla via Paretos SOR?

Nej, vid orderläggningen märker du ingen skillnad, allt sköts automatiskt genom vår bakomliggande teknologi. Om du har fått ett avslut märker du inget annat än det faktum att du i genomsnitt får ett bättre pris. Du betalar samma courtage oavsett vilken marknadsplats du handlar på och aktierna kommer föras över som vanligt till din depå.

Som kund hos Pareto uppnår du samma handelsfördelar som professionella investerare. Skillnaden blir påtagligt större ju mer du handlar.

Den här artikeln är publicerad av Pareto Securities AS. Pareto frånskriver sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut som gjorts baserat på denna artikel sker på egen risk. För ytterligare information om relevanta definitioner, metoder, risker, intressekonflikter, ansvarsfriskrivelser m.fl. vänligen besök vår hemsida www.paretosec.com.

Tre senaste från Pareto:

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.