Gå til innholdet

Stark tillväxt och förbättrade marginaler i hjälmtekniksbolaget Mips

Vi tar nu upp Mips för bevakning. Här kan du ta del av våra kommentarer kring bolaget.

Please refer to important disclosures here.

 

Mips är ett hjälmtekniksbolag som utvecklar och säljer produkter som minskar risken för traumatiska hjärnskador såsom hjärnskakningar orsakade av rotationsenergi och vinklade smällar mot huvudet. Traditionellt sett har hjälmar främst fokuserat på att förhindra skallskador och i stor utsträckning ignorerat risken för hjärnskador. Enbart i USA rapporteras 1.7 miljoner fall av traumatiska hjärnskador varje år och Mips arbetar för närvarande med att penetrera hjälmmarknaden med sin teknik. Under 2018 såldes bolagets system till 78 olika hjälmmärken och integrerades i 448 olika modeller.

Genom sin affärsmodell som ett ingrediensbolag arbetar inte Mips med någon egen marknadsföring. Vi tror att Mips kommer kunna skala snabbt på sina relativt fasta kostnader och nå en rörelsemarginal över 45% 2021E. Vidare tror vi också att Mips kommer kunna nå sitt försäljningsmål om SEK 400m till 2020E enbart genom att öka penetrationsgraden med befintliga kunder. Då det tar 18-24 månader att utveckla den första hjälmmodellen med en ny kund ser vi att Mips bör ha en god visibilitet över vilka MIPS-hjälmmodeller som kommer till marknaden under de kommande 1-2 åren. Vi väntar oss vidare att bolaget kommer fortsätta vinna nya kunder som kommer bidra till fortsatt försäljningstillväxt från 2021.

Den 19 mars släppte hjälmmärket Bontrager en ny kollektion av cykelhjälmar där man använder sig av ett annat rotationsskydd än MIPS. Bontrager har slutit ett exklusivt avtal med Apex Biomedical för att licensera deras WaveCel-teknologi i Bontragers cykelhjälmar – en teknologi som det hävdas är mycket mer effektiv än Mips i att förhindra hjärnskakningar. Exklusiviteten i avtalet innebär att inget annat cykelhjälmsmärke kommer kunna integrera denna teknik i sina modeller och vi tror att det hela kommer få väldigt begränsad effekt på Mips försäljning. Vi uppskattar att Bontrager står för ungefär 5% av Mips totala försäljning vilket sannolikt kan komma att förloras över tid.

Det är inte vår sak att göra en bedömning av vilken teknik som är bäst ur ett vetenskapligt perspektiv men givet Mips starka marknadsposition hos både hjälmtillverkare och slutkund uppskattar vi att WaveCel kommer ha svårt att penetrera Mips kundbas i någon större utsträckning.

Vår slutsats är att den kraftiga kursnedgången vi såg under förra veckan var kraftigt överdriven och ser tappet som ett bra tillfälle att investera i Mips. Givet den kraftiga tillväxten och de snabbt förbättrande marginalerna när Mips driver penetrationen i hjälmmarknaden tycker vi att bolaget är en väldigt bra långsiktig investering med en relativt låg värdering mot andra ingrediensbolag.

Som kund kommer du självklart åt den fullständiga analysen i inloggat läge.

 

Senaste analyserna

Bolagsanalyser

Marknadsuppdateringar

Aktuellt nu - Newsflash

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.