Gå til innholdet

Rallyt har gått för långt i NIBE

Bolaget har en stark position, men är samtidigt högt värderat. Vår analytiker, Fredrik Moregård, ger sin bild av bolaget och värderingen. Ta del av kommentarerna här.

Please refer to important disclosures here.
 

 

Rallyt har gått för långt i NIBE

Under de kommande åren väntar vi oss god organisk tillväxt på drygt 5% och även fortsatta förvärv av bolag främst inriktat på kommersiella klimatanläggningar från NIBE. Bolaget har en stark position inom hållbara energilösningar och vi ser en stor marknadspotential för värmepumpar i USA och Europa där många fristående hus fortfarande värms med olja eller gas. Penetrationsgraden för värmepumpar bland fristående hus är ungefär 5% i EU och under 2% i USA vilket kan jämföras med en penetrationsgrad runt 70% i Sverige som är en mogen värmepumpsmarknad. Vi tror att NIBE kommer kunna generera god tillväxt i dessa marknader genom att driva penetrationsgraden för värmepumpar kommande år då vi uppskattar den totala addresserbara marknaden i dessa marknader till ungefär 120 miljoner småhus att jämföra med Sveriges 2 miljoner.

Vi modellerar NIBEs potentiella utveckling över kommande år genom en förvärvsanalys där vi ser att NIBE kan nå sitt försäljningsmål om SEK 40 miljarder år 2022. Detta skulle innebära att bolaget näst intill dubblar sin försäljning på bara fyra år vilket visar på den styrka som finns i den förvärvsstrategin vi väntar oss att NIBE kommer fortsätta att arbeta utifrån.

I linje med vår övergripande syn på verkstadskonjunkturen tror vi att NIBEs affärsområde Element kommer rapportera sjunkande organisk tillväxt om strax över 2% under 2019. NIBE Element har en stor exponering mot tillverkning av vitvaror, bilar och generell industri – sektorer där vi väntar oss en lägre tillväxt under 2019. På grund NIBE Elements stora exponering även mot sencykliska slutmarknader som olja & gas, vindkraft och järnvägar tror vi dock inte att tillväxten kommer ta lika mycket stryk som vissa andra verkstadsbolag.

Trots de många underliggande positiva trenderna som vi anser positionerar NIBE väl för framtiden tycker vi den nuvarande värderingen av NIBE är för hög. Även om vi tar hänsyn till framtida tillväxt från ytterligare förvärv som kan annonseras framöver handlas aktien på EV/EBIT 21.5x för 2019 vilket är ungefär 15-20% över de nivåer där aktien har handlats historiskt. Även om vi är långsiktigt positiva till bolaget tycker vi att den kursrusning på 40% vi har sett i år har lyft aktien till för höga nivåer.

     

 

Som kund på Pareto får du i inloggat läge tillgång till hela analysen. Är du inte redan kund blir du enkelt det på bara ett par minuter med BankID.

                

 

Tre senaste från Pareto:

Senaste analyserna

Bolagsanalyser

Marknadsuppdateringar

Aktuellt nu - Newsflash

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.