Gå til innholdet

Investeringsrådgivning

Paretos aktie- och obligationsmäklare tillhandahåller investeringsrådgivning till alla kunder som önskar detta. Investeringsrådgivningen är dock begränsad till de investeringsprodukter Pareto erbjuder. Paretos verksamhet omfattar ej rådgivning av investeringsmål eller andra investeringsramar (tillgångsallokering, sammansättningen av portföljen för att uppnå önskad diversifiering etc.). Kunder som vill ha hjälp med detta måste därför kontakta en annan aktör som erbjuder denna tjänst.

Paretos produktutbud

Pareto erbjuder bland annat följande investeringsprodukter:

  • Svenska och utländska noterade och icke-noterade aktier och aktierelaterade instrument
  • Svenska och utländska Exchange Traded Funds (ETF:er) och Exchange Traded Notes (ETN:er)
  • Svenska och utländska noterade och icke-noterade obligationer
     

Pareto erbjuder ej investeringar i form av bankinsättningar, valutafonder, aktiefonder (bortsett från börshandlade fonder, det vill säga fonder som handlas på en börs), Contracts for Difference (CFD), hedgefonder eller syndikerade produkter.

Paretos investeringsprodukter har som mål att ge en positiv avkastning/vinst efter avgifter, de har genomgående mellan/hög risk med varierande rekommenderad placeringshorisont (beroende på exempelvis likviditet). Produkter med låg riskprofil erbjuds inte.

Så får du tillgång till investeringsrådgivning

Kunder som erbjuds placeringsrådgivning kommer att genomgå en lämplighetsbedömning för att möjliggöra för oss att kunna rekommendera investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för kunden i fråga. De uppgifter som lämnas i detta formulär gör det möjligt för Pareto att kunna genomföra en sådan lämplighetsbedömning.

Formuläret för investeringsrådgivning och lämplighetsbedömning finner du här.

Handlar du aktier aktivt och vill veta vad Pareto kan erbjuda dig?

Fyll i fälten nedan, så tar vi kontakt med dig.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev