Om Pareto Securities

Pareto Securities är ett oberoende fullservice-mäklarhus med en ledande position på de nordiska kapitalmarknaderna. Vi har en stark internationell närvaro och global placing power.

Vårt mål är att vara Nordens föredragna leverantör av finansiella tjänster, genom att erbjuda solida finansieringslösningar och attraktiva investeringsmöjligheter för företag och investerare.

  • Ledande oberoende investmentbank
  • Lokal närvaro med global räckvidd
  • Pareto Securities historia

Lokal närvaro med global räckvidd

Pareto Securities erbjuder tjänster inom affärsområdena aktie- och obligationsförmedling, analys, projektfinansiering och företagsrådgivning (Investment Banking).

För ytterligare information om hela vårt utbud av tjänster, samt kontaktuppgifter till övriga avdelningar, se vår internationella hemsida här.

Pareto Securities ingår i Pareto-gruppen, som även omfattar bank, förmögenhetsförvaltning och kapitalförvaltning.

Pareto Securities AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Pareto Securities historia

Pareto Securities etablerades 1986 i Oslo som ett oberoende partnerskap med fokus på nordiska industrier och företag. Under mer än tre decennier har Pareto Securities byggt upp djup branschkunskap och ett globalt investerarnätverk. Från vår nordiska bas har vi genom förvärv byggt upp en global närvaro.

Under årskiftet 2011/2012 expanderade Pareto Securities till Sverige och Finland genom förvärvet av Öhman Fondkommission. Samma år öppnades även ett kontor upp i Köpenhamn. Under 2013 etablerade sig Pareto i Houston och upprättade även samma år ett kontor i Storbritannien, genom förvärvet av Londonbaserade Ocean Equities. Under 2018 expanderade Pareto Securities till Tyskland genom förvärvet av Equinet Bank i Tyskland.

Som resultat av förvärven stärktes Pareto Securities position och vi är idag ett av de ledande mäklarhusen i Norden och en global aktör inom olja, offshore och shipping. Huvudkontor ligger i Oslo, Norge, med mer än 480 anställda fördelade på kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Kart over Pareto Securities tilstedeværelse i verden