Gå til innholdet

Pareto är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner.

Vi är en erkänd aktör på den primära och sekundära aktiemarknaden och har en obestridd position i Norden när det kommer till högavkastande företagsobligationer. Pareto Securities har idag 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, UK,  Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Pareto erbjuder tjänster inom bland annat:

 

Historia

  • Pareto grundades år 1986 och är idag en del av Paretogruppen.

  • Under årsskiftet 2011/2012 expanderade Pareto till Sverige och Finland genom förvärvet av Öhman Fondkommission. Samma år öppnades även ett kontor upp i Köpenhamn

  • Under 2013 etablerade sig Pareto i Houston och upprättade även samma år, genom förvärvet av Londonbaserade Ocean Equities, kontor på den brittiska marknaden

  • Som resultat av förvärven stärktes Paretos position och vi är idag en av de ledande investmentbankerna i Norden och en global aktör inom olja, offshore och shipping

 

*För ytterligare information om vårt kompletta utbud av tjänster och kontaktuppgifter till respektive avdelning och kontor, vänligen besök vår internationella hemsida.
 
 
Pareto står under Finansinspektionens tillsyn.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev