ÖVRIGT

Övriga tjänster

Lär dig mer om vårt breda analysutbud samt investeringsrådgivning hos Pareto Securtities. Här hittar du även avtal och blanketter samt instruktioner till insättningar och uttag.

Aktieanalys

Vårt analysteam täcker ett stort antal bolag noterade på de nordiska börserna, samt några av de viktigaste internationella bolagen i samma sektorer. Ta del av bland annat bolagsanalys, branschanalys och månadsportfölj med analytikernas Top-picks.

Investeringsrådgivning

Pareto Securities aktie- och obligationsmäklare tillhandahåller investeringsrådgivning till alla kunder som önskar detta. Investeringsrådgivningen är dock begränsad till de investeringsprodukter Pareto Securities erbjuder.

Avtal och blanketter

Vill du överföra värdepapper eller fylla i tilläggsavtal? På följande sida hittar du samtliga avtal relaterat till våra tjänster som du kan signera med svenskt BankID. Kontakta kundservice om du inte hittar en blankett eller om du vill signera avtalen manuellt.

Insättningar och uttag

Vill du överföra likvida medel till eller från dina konton på Pareto Securities? Du kan enkelt sätta in eller ta ut svenska kronor med autogiro och bankgiro. Du har även möjligheten att överföra utländsk valuta till eller från ditt valutakonto.