Insättningar och uttag

Här hittar du en summering hur du utför insättningar och uttag till dina konton hos oss.

Registrera dig på 3 minuter med BankID

  • Autogiro för insättningar och uttag
  • Manuella insättningar med Bankgiro
  • Insättningar och uttag i utländsk valuta
  • Insättningar till kapitalförsäkring

Anmäl ditt bankkonto till Autogiro för insättningar och uttag

Befintliga kunder kan registrera sitt bankkonto för överföringar genom Autogiro. Vänligen använd denna blankett för att anmäla ditt bankkonto. Observera att bankkontot behöver tillhöra dig som kund och vara sådan kontotyp som går att registrera autogiro för.

Notera att Pareto Securities aldrig kommer utföra insättningar eller uttag till/från dina konton utan din uppmaning.

Manuell insättning till depå eller ISK (SEK)

Du kan utföra insättningar till dina konton hos Pareto Securities via Bankgiro enligt nedan.

 

Bankgiro:

160-1962

Bank:

DNB Bank ASA, Stockholm

Kontohavare:

Pareto Securities AB

Referens/meddelande (Privat):

ÅÅMMDDXXXX-111111

Referens/meddelande (Bolag):

5562068956-111111

Privatperson: Ange ditt personnummer 10 siffror följt av depånummer eller ISK nummer som referens vid insättning till Bankgiro.

Bolag: Ange bolagets organisationsnummer följt av depånummer som referens vid insättning till Bankgiro

Vänligen notera att vi endast tar emot likvida medel till en kunds depå/ISK ifall avsändaren är densamma som kontoinnehavaren. Ifall avsändare och mottagare är olika personer eller företag kan vi komma att neka insättningen och returnera den till avsändaren.

Insättning till depå eller ISK - utländsk valuta

Ska du överföra annan valuta än SEK behöver du kontakta kundservice för att erhålla information. När ett överföringsuppdrag är genomfört kommer vi att behöva erhålla ett kvitto på genomfört uppdrag. Kontakta kundservice på: clientservice.se@paretosec.com.

Insättning till kapitalförsäkring

För att genomföra en direkt premieinbetalning använder du Bankgiro. Notera att kontot är ett SEK-konto och kan inte användas för andra valutor. Ange försäkringsnummer som referens vid insättning.
Bankgiro: 5913-5947
Referens: XXXXXXXX (försäkringsnummer)

Uttag från depå

Uttag från depå sker genom att begära uttaget på webben i inloggat läge. Du hittar funktionen under menyraden Mitt konto och sedan Överföringar.

Notera att du behöver ha tillgång till handel för att komma åt menyn under Överföringar. Vänligen kontakta kundservice ifall du behöver göra en ändring på behörigheter eller önskar vägledning. Bankkontot behöver vara anmält i förväg genom anteckning i depåkontoavtal eller ifylld bankkontoblankett. Endast betalningsuppdrag till bankkonton i kundens eget namn är möjliga.

Insättningar av värdepapper

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Bli kund nu

Registrera dig på 3 minuter med BankID.