Egetis Therapeutics: "Ny långtidsdata visade positiv effekt"

Intervju med Peder Walberg, styrelsemedlem i Egetis Therapeutics om den senaste datan och anledningen till varför han valt att fokusera på sällsynta sjukdomar.

Dela med andra

Egetis Therapeutics:

Pareto Securities

I måndags presenterade Egetis stark data från 67 patienter som genomgått långtidsbehandling i upp till 6 år med deras ledande läkemedelskandidat Emcitate. Emcitate utvecklas som behandling för patienter med MCT8-brist genom att normalisera sköldkörtelhormonnivåerna. Idag finns det ingen behandling för MCT8-brist.

Egetis Therapeutics är ett innovativt läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserat på projekt i senfas klinisk utveckling inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Bolaget har två läkemedelskanditater, Emcitate och Aladote.  Aladote är en läkemedelskandidat som utvecklas för att minska akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Emcitate är en läkemedelskandidat som utvecklas för att behandla patienter med MCT8-brist. Emcitate har beviljats särläkemedelsstatus i USA och Europa och en ”proof of principle”-studie (fas IIb) har slutförts. Första patienten doserades i december 2020 i den registreringsgrundande fas IIb/III-studie med Emcitate inför ansökan om marknadsgodkännande i både USA och EU. Emcitate beviljades ”US Rare Paediatric Disease Designation” i november 2020 som kvalificerar för en ”Priority Review Voucher”.

Hör Peder Walberg berätta om Egetis, resultaten från studien och varför han valt att fokusera på sällsynta sjukdomar.

 

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES