Intervju med Boliden: "Det kommer behövas mycket mer basmetaller"

Intervju med Bolidens vd Mikael Staffas om kvartalet, volatila metallpriser, hållbarhet, energitransformationen och bolagets kommande projekt.

Dela med andra

Intervju med Boliden:

Pareto Securities

Boliden är ett välkänt metallbolag med egna gruvor och smältverk. De är med från brytning av malm till produktion och leverans av metaller. Boliden är i huvudsak ett basmetallbolag, även om de förutom stål och aluminium, arbetar med det mesta i metallväg.

Totalt sett har Boliden sju gruvor i produktion som kan sorteras in i fem gruvområden samt fem smältverk. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och på Irland.

"Hälften av vår försörjningen till våra smältverk kommer av våra egna gruvor och den andra köper vi externt. Fördelen med att ha egna smältverk är att verksamheten blir mindre volatil.", förklarar Staffas. Ungefär en tredjedel av Bolidens börsvärde är smältverk och två tredjedelar är gruvor vilket stämmer överens med deras intjäning och avkastning på kapital över tid.

Hållbarhet är en central fråga för Boliden

Förutom att arbeta med att motverka olyckor i gruvorna jobbar de med att säkerhetsställa att de har låga utsläpp till vatten och luft. Samtidigt har Boliden ett viktigt bidrag till energitransformationen där det kommer behövas mycket mer metaller för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. Det kommer behövas både koppar, zink, nickel och bly. "Vi kan bidra med det vi har och vi vill bidra med mer. Men vi behöver få tillstånd för våra verksamheter vilket har varit utmanande. Vi har de metaller som efterfrågas i miljöomställningen och vi är beredda att jobba vidare och säkerhetsställa att vi får tillstånd för våra projekt."

Volatila metallpriser har direkt påverkan

Basmetallpriserna har stigit kraftigt det senaste året. Kopparpriset har stigit 51%, zink 43%. nickel 42% och bly 36%. De volatila metallpriserna har en direkt påverkan på Boliden eftersom de inte har någon hedge. "Om metallpriserna går upp ökar det vår intjäning nästan på en gång. Det är därför vi har så pass bra intjäning just nu".

"Egentligen är vi väldigt nöjda trots att produktionen kanske är lite lägre än vad den borde vara"

Samma morgon som intervjun gjordes släppte Boliden sin kvartalsrapport. I det tredje kvartalet har Boliden tampats med produktionsproblem, vilket bidrog till att Boliden redovisade ett lägre resultat. "Det har varit ett små struligt kvartal men i grund och botten är vi nöjda. Vi tjänar bra med pengar och våra projekt som är viktiga för framtiden går bra samtidigt som vår hållbarhetsprofil utvecklas i rätt riktning. Så egentligen är vi väldigt nöjda trots att produktionen kanske är lite lägre än vad den borde vara.", berättar Staffas.

Hur ser Boliden på framtiden? Hur ska de lösa den stora metallefterfrågan? Vad har de för viktiga projekt? Lyssna på intervjun!

 

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES