Så påverkas laxaktierna av den nya norska laxskatten

- Det kommer slå hårt mot stora laxodlare, säger vår laxanalytiker Carl-Emil Johannessen angående regeringens nya skatt på laxodling. Framöver väntas lägre estimat och investeringsvilja.

Dela med andra

Så påverkas laxaktierna av den nya norska laxskatten

Pareto Securities

Den norska regeringen vill införa en grundskatt på 40% riktat mot öring- och laxodlare från och med 2023. Vår laxanalytiker Carl-Emil Johannessen följer sektorn och poängterar att skatteförslaget nästan kan komma att tredubbla bolagens skattetryck.

- Det här ökar den effektiva skatten med 40 procentenheter till 62 procent. Det kommer ha olika stor påverkan på bolagen, beroende på hur mycket av intäkterna som kommer från odlingar i Norge, säger han.

De stora företagen kommer påverkas mest

Johannessen och vår norska analysavdelning täcker majoriteten av de börsnoterade laxodlarna i Norge. 

- Måsøval är antagligen det företag som kommer påverkas mest, eftersom de har all sin produktion i Norge. Salmar har också en stor del av sin produktion i Norge, så de kommer också påverkas, fortsätter han. 

- Lerøy och Grieg kommer inte känna av samma effekt, men kommer fortfarande bli påverkade. Mowi har mestadels sin produktion utanför Norge och kommer därför drabbas mindre, säger Johannessen.

- Bakkafrost och isländska odlare så som Arctic Fish, Ice Fish Farm och Icelandic Salmon kommer inte bli direkt påverkade av den nya skatten. 

Andel av EBIT från odling i Norge

MOWI
59 %
SALMAR
93 %
LERØY SEAFOOD
80 %
GRIEG SEAFOOD
85 %

Estimaten ska ner

Den nästan tredubblade skatten kommer ge stor påverkan på vinsten. Det är fortfarande oklart hur vinst från olika delar av produktionskedjan kommer att beskattas, men Johannessen förväntar sig att vinsten per aktie minskar med 15-30 procent för de större laxodlarna.

- Sektorn i sig är fortfarande attraktiv, med fortsatt bra efterfrågetillväxt vilket borde leda till höga laxpriser. De norska bolagen kommer nu ha högre kostnader och blir däremed mindre konkurrenskraftiga gentemot odlare i andra länder. Detta kommer ha en negativ påverkan på värderingen, säger han.

- Det här är den sämsta tänkbara nyheten, så nedsidan är nu begränsad. Frågan är till vilken multipel sektorn borde handlas, när myndigheter kan göra så stora och snabba förändringar, säger analytikern.

Minskar investeringsviljan

Skatten har varit diskuterad under en längre period, men har blivit kritiserad av både laxindustrin och politiker. Johannessen säger att en ökning av skatten i laxindustrin var förväntad, men inte i närheten av den ökning som myndigheterna lade fram i onsdags.

- Det kommer vara mindre kapital som investeras. Avkastningspotentialen på nya investeringar i Norge kommer att sjunka, jämfört med att investera i andra länder, säger Johannessen.

Intresserad av laxaktier? Vår analysavdelning publicerar varje vecka analyser och uppdateringar på laxpriset. Läs mer om våra analyser.

Aktier i sektorn vi täcker:

Aktie
 
AKVA GROUPKÖP/SÄLJ
AKER BIOMARINEKÖP/SÄLJ
ARCTIC FISHKÖP/SÄLJ
ATLANTIC SAPPHIREKÖP/SÄLJ
AUSTEVOLL SEAFOODKÖP/SÄLJ
BAKKAFROSTKÖP/SÄLJ
BENCHMARK HOLDINGSKÖP/SÄLJ
GRIEG SEAFOODKÖP/SÄLJ
ICE FISH FARMKÖP/SÄLJ
ICELANDIC SALMONKÖP/SÄLJ
LERØY SEAFOODKÖP/SÄLJ
MOWIKÖP/SÄLJ
NTSKÖP/SÄLJ
NORDIC HALIBUTKÖP/SÄLJ
NORWAY ROYAL SALMONKÖP/SÄLJ
PROXIMAR SEAFOODKÖP/SÄLJ
SALMARKÖP/SÄLJ
SALMON EVOLUTIONKÖP/SÄLJ
SALMONES CAMANCHACAKÖP/SÄLJ

 

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES