Gå til innholdet

Prislista


Som ny kund hos Pareto Securities handlar du aktier på 14 marknader till vårt bästa courtage. Som aktiv kund hos oss får du även fri tillgång till den populära handelstjänsten Infront Web Trader i upp till 3 månader. Dessutom får du ta del av vårt breda analysutbud som täcker bolag och sektorer i flertalet länder. Läs mer om vårt unika välkomsterbjudande.

Bli kund

Pareto START

För dig som är ny kund hos Pareto
Pareto START gäller i 3 månader

Courtage i Sverige 0,03 %
Lägsta courtage 39 kr

Courtageklasser

Hos oss handlar du värdepapper med en courtageklass anpassad efter ditt handelsmönster och behov. Lär dig mer om våra olika courtageklasser och se övriga priser nedan.

Pareto BAS

För den långsiktiga investeraren

 

Courtage i Sverige 0,1 %
Lägsta courtage 99 kr


Om Pareto Bas

Pareto PREMIUM

För dig med en större aktieportfölj
Krav på lägsta depåvärde 1mSEK eller lägsta courtage/månad 1000 SEK

Courtage i Sverige 0,05 %
Lägsta courtage 55 kr


Om Pareto Premium

Pareto PRO

För dig som är aktiv och handlar dagligen
Krav på lägsta courtage/mån 2000 SEK
 

Courtage i Sverige 0,03 %
Lägsta courtage 39 kr


Om Pareto Pro

 

Utlandshandel

  Bas Premium PRO
 Norge 0,1%, min. NOK 99 0,05%, min. NOK 55 0,03%, min. NOK 39
 Danmark 0,1%, min. DKK 99 0,05%, min. DKK 55 0,03%, min. DKK 39
 Finland 0,1%, min. EUR 20 0,05%, min. EUR 6 0,03%, min. EUR 4
 USA 0,1%, min. USD 20 0,06%, min. USD 15 0,06%, min. USD 15
 Tyskland 0,1%, min. EUR 30 0,06%, min. EUR 20 0,06%, min. EUR 20
 Frankrike 0,1%, min. EUR 30 0,06%, min. EUR 20 0,06%, min. EUR 20
 Nederländerna 0,1%, min. EUR 30 0,06%, min. EUR 20 0,06%, min. EUR 20
 Belgien 0,1%, min. EUR 30 0,06%, min. EUR 20 0,06%, min. EUR 20
 Spanien 0,1%, min. EUR 30 0,06%, min. EUR 20 0,06%, min. EUR 20
 Italien 0,1%, min. EUR 30 0,06%, min. EUR 20 0,06%, min. EUR 20
 Storbritannien 0,1%, min. GBP 20 0,06%, min. GBP 20 0,06%, min. GBP 20
 Schweiz 0,1%, min. CHF 35 0,06%, min. CHF 20 0,06%, min. CHF 20
 Kanada 0,1%, min. CAD 30 0,06%, min. CAD 20 0,06%, min. CAD 20

 

Valutakonto 

Hos Pareto kan du ha ett valutakonto för frekvent handel utomlands, som är kopplat till både ISK och depå.

Etablering av valutakonto 0 kr
Växlingsavgift vid avslut* 0 %

*Det sker ingen automatisk växling när du har valutakonto. Vid växling är avgiften 0,1% - 0,2%.
Om du lånar utländsk valuta gäller priserna för utlåningsränta för värdepappersfinansiering ovan.

Automatisk växling

Om du inte har ett valutakonto kommer dina transaktioner i en annan valuta att växlas automatiskt. Vid automatisk växling tillkommer följande valutaväxlingsavgift:

Courtageklass Avgift
Pro 0,1 %
Bas/Premium 0,2 %


Hos Pareto har vi nettoväxling som standard. Det beyder att du betalar endast växlingsavgift på skillnaden i likvid mellan alla köp och sälj i en viss valuta (under en handelsdag).

Övriga priser

  Courtagesats Minimum
Order via telefon 0,3 % 500,-
Övriga marknader* 0,3 % 500,-
Onoterade aktier** 2,5 % 2,0 %
Spotlight 0,3 % 39-99,-
Värdepapperskredit 4,75 %  

*Utöver ovan nämnda marknader, erbjuder Pareto även manuell handel i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Portugal, Singapore, Sydafrika  och Österrike.
**Vid handel i onoterade aktier som inte sker elektroniskt på börs eller handelsplattform kan Pareto Securities courtage variera i förhållande till transaktionens komplexitet och andra objektiva faktorer. Courtaget ska vara skälig med hänsyn till likviditet och transaktionsvolym och aldrig överstiga 2,5 % av en enskild kunds transaktion. 

Fondhandel

  Aktiefond Indexfond Räntefond
Plattformsavgift 0,2 % 0,2 % 0,2 %

 

 

Plattformsavgiften beräknas per dag, men debiteras kvartalsvis. Eventuell returprovision krediteras till ditt konto kvartalsvis. Vi tar inte ut några köp- eller försäljningskostnader för handel med fonder.
 

Räntor

Valuta Inlåningränta Utlåningränta
 CAD 1,94 % 6,0 %
 DKK 1,94 % 5,0 %
 EUR 1,94 % 5,0 %
 GBP 1,94 % 6,5 %
 NOK 1,94 % 5,5 %
 SEK 1,94 % 5,25 %
 USD 1,94 % 6,65 %

*Räntorna ovan gäller per 15-05-2023. Notera att räntorna är beroende av rådande marknadsräntor och kan ändras utan förvarning.

Algoritmcourtage

Gäller för algoritmer

Marknad/valuta Pris
SEK 0,1%/min. 99
NOK 0,1%/min. 99
DKK 0,1%/min. 99
EUR 0,1%/min. 20
USD 0,1%/min. 20
GBP 0,1%/min. 20
CHF 0,1%/min. 30
CAD 0,1%/min. 25

Handelstjänster

Se priserna förknippade med marknadsdata och våra handelstjänster:

Till prislistan för handelstjänster

Transaktionsskatter

Vänligen notera att man på vissa marknader måste betala en statlig transaktionsskatt och lokala avgifter, detta är ej inkluderat i courtaget. Tänk på att undantag och avvikelser från nedan kan förekomma, informationen är att betrakta som en vägledning.

Land Beskrivning Skatt köp Skatt försäljning
Frankrike1 Financial Transaction tax 0,30% 0,00%
Italien2 Financial Transaction tax 0,10% 0,00%
Spanien3 Financial Transaction tax 0,20% 0,00%
Storbritannien4 Stamp Duty 0,50% 0,00%
USA5 SEC Fee 0,00% 0,0008%

1: Skatten appliceras på franska bolag med ett större börsvärde.
2: 0,20% skatt vid köp på annan marknad än reglerad (börs) eller MTF.
3: Omfattar bolag med ett börsvärde överstigande 1 000 miljoner EUR. Grundar sig på börsvärdet 1 december föregående år. Avvikelser kan förekomma.
4: Gäller bolag som är registrerade i Storbritannien. Utländska bolag som handlas i samma marknad kan vara undantagna.
5: SEC Fee under Section 31 of the Securities Exchange Act of 1934.

Utländska depåbevis

Kunder kan komma att debiteras administrativa avgifter för innehav i utländska depåbevis, ADR:s och GDR:s. Avgiften brukar vara på mellan $ 0,005 – $ 0,05 per depåbevis och det är respektive depåbank som tar ut avgiften för manuell hantering. 

Utdelningar

Administrativa avgifter och källskatt kan tillkomma vid utdelning i utländska depåbevis. I samband med utdelningarna dras detta automatiskt från din depå.

Företagobligationer

Vid handel med obligationer och räntebärande instrument som inte sker elektroniskt på börs eller handelsplattform ställer Pareto köp- och säljpriser till köpare respektive säljare i en transaktion. Skillnaden i priset motsvarar den så kallade spread som Pareto tar ut och som i normala fall ligger i spannet mellan 0,2 – 1,0 % av nominellt värde. 

Denna sida uppdaterades senast 07-11-2022.
Notera att erbjudandet och priserna ovan kan ändras utan förvarning. Övriga priser hittar du här.

Är du en aktiv trader och vill veta vad Pareto kan erbjuda dig?

Fyll i fälten nedan, så tar vi kontakt med dig.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev