Gå til innholdet

Pareto Private Banking

 

 • Full tillgång till alla våra analyser
 • Möjlighet att tala direkt med våra analytiker
 • Snabb och personlig service
 • Tillgång till global ETF-handel (inkl amerikanska ETF:er)
 • Delta i börsnoteringar och emissioner ​
 • Web trader & Infront mobile ingår utan extra kostnad​
 • Utlåning av aktier
 • Inbjudan till exklusiva event

Sedan 1986 har vi som oberoende investmentbank servat institutionella och professionella investerare på de internationella kapitalmarknaderna. De kunskaper, erfarenheter och relationer vi byggt upp riktar vi nu mot kapitalstarka privatinvesterare. Paretos Private Banking  utmärker sig med sitt tydliga fokus på de enskilda investeringarna i kombination med vår omfattande analysavdelning som löpande producerar analyser och modellportföljer. Till detta erbjuds även en ledande handelslösning av aktier till ett av marknadens lägsta courtage samt möjligheten att delta i börsnoteringar och riktade emissioner. 

Vår starka nordiska position kombinerat med vår internationella närvaro skapar ett unikt flöde av investeringsmöjligheter som sträcker sig från onoterade aktier till högavkastande företagsobligationer. Som kund hos oss ska du alltid finna intressanta och relevanta investeringsalternativ och med nordens största mäkleri är du alltid bara ett samtal eller ett knapptryck bort från marknaden.

Pareto Private Banking vänder sig till dig som har ett kapital på minst 5 miljoner sek. 

Låter Pareto Private Banking som något för dig?

Vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig.

Full tillgång till alla våra analyser

Pareto Securities analysteam består av ca 50 analytiker baserade i Stockholm, Olso, Helsingfors och Frankfurt och tillsammans har vi bevakning på över 400 bolag. Vi har en bred teckning av bolag och fokuserar på sektorer där Norden har en konkurrensmässig fördel, vilket inkluderar Life Science, iGaming, Gaming, fastigheter, industri, finans, Tech, olja, Shipping och Seafood.

Vi erbjuder

 • ​Fundamental bolagsanalys
 • Sektoranalyser
 • Modellportföljer
 • Dagliga morgonkommentarer
 • Konferenser och event
 • Makroanalys från Longview Economics

Som Private Banking kund får du fri tillgång till alla våra 400 bolagsanalyser genom vår kundplattform direkt när de publiceras. Dessutom har du möjlighet att prata direkt med våra analytiker och delta på våra event och kundluncher. Läs mer här

Snabb och personlig service

Som Private Banking-kund får man direktkontakt med vårt mäklarbord och får ta del av vårt unika transaktionsflöde.  Som stöd för sina investeringar kan man även ringa upp våra analyiker för en närmare genomgång av casen. Vi har även automatiserade lösningar för skatterapporter direkt via webplatformen och vill man så kan man även beställa en K4 i samband med deklarationen. 

Vi som är kundansvariga på Private Banking är:
Pavas Mehra pavas.mehra@paretosec.com 
Olof Raneke olof.raneke@paretosec.com 
Andreas Reideborn andreas.reideborn@paretosec.com

Tillgång till global ETF-handel (inkl amerikanska ETF:er)

I början av 2018, när EU-direktiven MiFID II trädde i kraft ställdes det särskilda krav på marknadens aktörer som gjort att flera mäklare inte kan tillhandhålla handel i ameriakska ETFer. Professionella kunder omfattas inte i samma utsträckning som icke-professionella kunder av det lagstadgade investerarskyddet. Professionella kunder förväntas ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Pareto Private Banking riktar sig just till kunder som under MIFID II kan klassificeras som profesionella kunder.

Man kan investera i NYSE Arca noterade ETFer från iShares, Vanguard, SPDR, Schwab, Powershares, Global X med fler. En bra översikt finns hos www.etfdb.com (extern sajt). 

Delta i börsnoteringar och emissioner

 • Pareto Securities är en ledande rådvigare för tillväxtbolag och har agerat rådgivare i fler än en (ECM) aktietransaktion per vecka senaste tolv månaderna.
 • Som Private Banking kund har man möjligheten att delta i emissioner i den institutionella allokeringsdelen. På så vis kan man både teckna för större belopp än via andra aktörer samt att chansen för bra tilldelning är högre. 
 • Vi har kompetens inom flera brancher där vi noterat bolag inom gaming (Embracer & Stillfront), medtech (Sedana Medicala & Implantica), biotech (Isofol), iGaming (Aspire Global), cleantech (Azelio, Climeon & Renewcell), fastigheter (Cibus, Byggpartner) m.fl.
 • Project finance- rådgivare till många lyckade fåfastighetsbolag med hög diretkavkastning som Logistri, Halmslätten, Fleming properties m.fl.
 • Störts i Norden inom högavkastande företagsobligationer.

Infront Web trader & Infront mobile ingår utan extra kostnad​

Infront Web Trader från Infront är ett enkelt sätt att få tillgång till avancerad handelsfunktionalitet på flera marknader. Med Infront Web Trader når du 14 marknader som tillsammans utgör 80% av det globala börsvärdet. Du har tillgång till Norden, USA och de flesta europeiska marknaderna. Du kan både handla aktier och börshandlade fonder. Bygg enkelt din arbetsyta med den information du behöver, eller använd våra färdiga arbetsytor. Även Infront Mobile ingår i den här prenumerationen.

Läs mer om Infront Web Trader och se demo här.

Paretos Handelsplattform - www.paretosec.se

Vi lanserade en ny handelsplattform under 2020. Du får tillgång till portföljöversikt samt en avancerad och snabb handelslösning i Norden. Vår Smart order router (SOR) ser till att du får bästa exekvering när du lägger din order. Logga in eller bli kund för att få tillgång till våra webtjänster.

På hemsidan får man kostnadsfri tillgång till marknadsinformation och realtidskurser på de nordiska marknaderna. Man får som kund även tillgång till vår månadsportfölj samt material från Paretos analysavdelning. Du kommer även att kunna skapa portföljrapporter och skatterapporter som ger dig en god översikt av utvecklingen på ditt konto.

Läs mer om våra onlinetjänster här.

 

Inbjudan till exklusiva event, investerarluncher och företagsträffar

Varje år anordnar vi flera stora konferenser och event. Under 2020 anordnade vi bl.a Pareto Securities’ 11th annual Healthcare Conference där ca 60 hälsovårdsbolag deltog, Europas största energikonferens och flera techkonferenser. Som Private Banking kund är man alltid inbjuden att delta. Dessutom anordnar vi exklusiva event för Private Banking kunder tillsammans med analytiker och spännande bolag. 

Utlandshandel med valutakonto på ISK

Vi har vi ett brett erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på nästan samtliga Europeiska börser samt Kanada & USA direkt i din webläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter. För den mer avancerade investeraren erbjuder vi även tillgång till för och efterhandel i USA, stop loss orderläggning samt möjligheten att gå kort aktier globalt. Läs mer här

 

Invester i onoterade aktier

Investeringar utanför börsen kan ge attraktiv riskjusterad avkastning, men är i regel svåråtkomliga för privata investerare. Vår starka nordiska position skapar ett unikt flöde av investeringsmöjligheter. Som kund hos oss ska du alltid finna intressanta onoterade bolag att investera i. Exempel på onoterade bolag som vi erbjuder handel i Exeger, G-loot, Acast, Pomegranate Investment, Finanzero, Hexicon, Imaginecare m.fl. Läs mer här

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.