VÄRDEPAPPERSFINANSIERING

Belåning av aktier och fonder

Hos Pareto Securities kan du ansöka om flertalet kreditprodukter för att öka din flexibilitet på värdepappersmarknaden. Ansök om tillgång till värdepapperskredit med dynamiska belåningsgrader, intradagskredit och blankning.

Värdepapperskredit

Med tillgång till värdepapperskredit får du en flexibel finansiering av din portfölj med möjlighet till att öka exponeringen på värdepappersmarknaden när du så önskar. Krediten kan nyttjas vid köp av aktier, fonder och börsnoterade fonder (ETF:er) såväl i Sverige som i utlandet.

Blankning

Tjäna pengar när marknaden faller. Vi har ett stort urval av aktier tillgängliga för blankning både i Europa och USA. Hos oss har du även möjligheten att blanka aktier på ditt ISK, s.k. intradagsblankning. Det innebär att du köper tillbaka din blankningsposition innan börsstängning.

Intradagskredit

Öka ditt disponibla belopp för aktiehandel motsvarande ditt egna kapital, utan extra kostnader. Intradagskredit är ett mycket användbart verktyg för dig som handlar aktier och vill kunna agera snabbt på marknadsmöjligheter genom att öka din exponering mot marknaden utan att betala ränta.

Dynamiska belåningsgrader

Vi tillämpar dynamiska belåningsgrader som påverkas av hur stor andel ditt största innehav utgör i portföljen. Om portföljens största innehav utgör mindre än 40% av portföljen så ökar belåningsgrader men om det största innehavet utgör mer än 70% så reduceras istället belåningsgrader.