Gå til innholdet

Belåning av aktier och fonder

 • Aktiekredit - Belåning av långsiktiga aktieposter
 • Intradagskredit - Ökat handelsutrymme för daglig handel
 • Fondbelåning - Belåna placeringar i aktie- och räntefonder
 • Blankning - Svenska och utländska aktier
 • Obligationskredit - Belåning av obligationer

Ränta 5,75 % 

Bli kund
BankID inloggBankID logga

Värdepapperskredit

Med tillgång till aktiekredit får du en flexibel finansiering av din portfölj, med möjligheten till att öka din exponering på värdepappersmarknaden när du så önskar. Aktiekrediten kan utnyttjas till köp av aktier, fonder och börsnoterade fonder (ETF:er), i Sverige och i utlandet.

 • Full översikt över tillgänglig kredit i realtid
 • Endast ränta på utnyttjad kredit, inga löpande kostnader
 • Upp till 90% belåning i enskilda värdepapper
 • Fondbelåning av både aktie- och räntefonder
 • Kan kombineras med ISK

För att utnyttja värdepapperskredit med eller utan ISK rekommenderar vi att du sätter dig in i avtal, priser, belåningsvärden etc. Mer information om detta samt hur du ansöker om värdepapperskredit finner du här.

Intradagskredit

Öka ditt disponibla belopp för aktiehandel motsvarande ditt egna kapital, utan extra kostnader. Intradagskredit är ett mycket användbart verktyg för dig som handlar aktier och vill kunna agera snabbt på marknadsmöjligheter.

 • Förutsätter minimum eget kapital på SEK 200.000
 • Övre gränsen för intradagskredit är SEK 4 miljoner
 • Intradagskrediten kan inte utnyttjas över natten
 • Ger dig ökat handelsutrymme utan extra kostnader

Intradagskredit ingår i samma avtal som för verdipapirkredit och inkluderar även blankning. Mer info om intradagskredit och hur du ansöker om den finner du här.

Blankning - Tjäna pengar när marknaden faller

Blankning innebär att du lånar aktier och sedan säljer dem i marknaden med syftet att vid ett senare tillfälle köpa tillbaka dessa till ett lägre pris. Tillsammans med värdepapperskredit och intradagskredit kan dett ge dig en unik flexibilitet till att ta positioner i marknaden.

Du lägger in en blankningsorder precis som du lägger in en vanlig säljorder och du betalar samma courtage som för en vanlig köp- och säljorder, men du måste betala en administrativ avgift (200 kr) samt ränta om du inte köper tillbaka de blankade aktierna samma dag. Den administrativa avgiften uppstår vid upprättandet av aktielånet, medan räntan löper på dagligen så länge du behåller aktielånet. Räntesatsen sätts som en årlig ränte och varierar för olika värdepapper och marknadsförhållanden. 

En bild på på ett blad med Pareto Securities high weekly yield

Belåning av obligationer

Vi kan erbjuda finansiering av utvalda high yield-obligationer. Här kan du läsa mer om obligationshandel på Pareto.

Önskar du mer information, tveka inte på att kontakta oss.

 

Avancerat verktyg för erfarna handlare

Att låna pengar till att handla värdepapper samt att blanka kan öka din exponering i marknaden och därmed både din potentiella vinst och potentiella förlust. Produkten riktar sig till investerare med god kunskap och erfarenhet från värdepappersmarknaden.

Önskar du prata mer om detta med oss på ett förutsättningslöst möte eller telefonsamtal?

Fyll i fälten nedan, så tar vi kontakt med dig.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev