Gå til innholdet

Dynamiska belåningsgrader

En diversifierad portfölj ger dig ökad flexibilitet och handelskapacitet

 • Riskspridningen avgör total lånekapacitet
 • Få bättre flexibilitet med dynamiska belåningsgrader
 • Bättre riskspridning - högre belåningsgrader

 

Bli kund

Högre riskspridning - större handelskapacitet

Det finns flera dimensioner av portföljrisk och antalet aktier i en portfölj är en del som påverkar din risknivå. Mot bakgrund av denna riskaspekt tillämpar Pareto Securities ett diversifieringskrav som påverkar din handelskapacitet. 

Kortfattat innebär det att diversifierade portföljer får ökade belåningsgrader medan koncentrerade portföljer får reducerade belåningsgrader. Beräkningen utgår från antal innehav och innehavens andel av portföljen. En förutsättning för att ett innehav ska utgöra en grund för beräkningen är att det har en belåningsgrad och handlas på en reglerad marknad alternativt på en MTF i Sverige.

Riskspridning är en grundläggande princip inom investeringar när man ser på en portföljs stabilitet över tid. Man pratar ofta om systematisk och osystematisk risk. Systematisk risk kan inte elimineras genom portföljdiversifiering men diversifieringen kan däremot bidra till att reducera den osystematiska risken.

Systematisk risk (även kallad marknadsrisk) är ett resultat av externa faktorer och okontrollerade variabler som inte är specifika för segment eller tillgångsslag utan påverkar hela marknader som leder till fluktuationer i samtliga värdepapper. Det kan exempelvis vara till följd av politiska beslut, naturkatastrofer eller ekonomiska faktorer (exempelvis inflation och centralbankers räntebeslut).

Osystematisk risk (även kallad specifik risk) är ett resultat av kontrollerade och kända variabler som är specifika för ett företag, bransch eller sektor. Det kan finnas affärsrisker som påverkas till följd av politiska beslut, konkurrens, konsumentbeteende, teknikförändringar med mera.

 • Systematisk risk (marknadsrisk) ligger normalt runt 15-20 %
 • Osystematisk risk (specifik risk) minskar med ett ökat antal aktier i portföljen

Portfolio Standard Deviation versus Number of Securities

Värdepapperskredit med dynamiska belåningsgrader

Pareto Securities tillämpar dynamiska belåningsgrader som påverkas av hur stor andel ditt största innehav utgör i portföljen (förutsatt att innehavet ingår i beräkningen). När portföljens största innehav utgör mindre än 40% av portföljen så ökar belåningsgrader. När den största innehavet utgör mer än 70% så reduceras i stället belåningsgrader.

De värdepapper som ligger till grund för beräkningen är de som har en belåningsgrad alternativt handlas på en reglerad marknad alternativt på en MTF i Sverige. Nedanför presenteras två exempel på hur en portföljs belåningsgrader påverkas av innehavs andel av portföljen tillsammans med åsatta belåningsgrader på innehaven.

Notera: Det absoluta belåningsvärdet minskar inte om din portfölj har en positiv avkastning. Det är endast belåninggraden i procentuella termer som minskar.

Loan to value ratio (LTV)

Fördelar med dynamiska belåningsgrader

 • Ökar du riskspridningen får du bättre belåningsgrader 
 • Tar du för stor risk så kommer modellen att reducera din möjlighet till handel och minska koncentrationsrisken
 • Större flexibilitet vid riskspridning
Belåningsgrad % Full diversifiering 
Belåningsgrad %
Full koncentration 
Belåningsgrad %
75 82,5 (+7,5) 67,5 (-7,5)
70 79,0 (+9,0) 61,0 (-9,0)
60 72,0 (+12,0) 48,0 (-12,0)
50 65,0 (+15,0) 35,0 (-15,0)
40 58,0 (+18,0) 22,0 (-18,0)
30 51,0 (+21,0) 9,0 (-21,0)
20 44,0 (+24,0) 0 (-20,0)

Så påverkas du av dynamiska belåningsgrader - Två exempel 

Exempel 1 - Lägre belåningsgrader vid koncentrerad portfölj

Aktie Marknadsvärde Belåningsgrad Vikt % Belåningsgrad
(dynamisk)
Belåningsvärde
AOI 4 500 000 40 % 75,00 % 37,0 % 1 665 000
HUFV A 500 000 60 % 8,33 % 58,0 % 290 000
VOLV B 500 000 75 % 8,33 % 73,8 % 368 750
ERIC B 500 000 70 % 8,33 % 68,5 % 342 500
Sum (belåningsbara) 6 000 000   100 % 44,4 % 2 666 250
EXEGER 500 000 0 % 0,00 % 0,00 % 0
Sum (total) 6 500 000     41,0 % 2 666 250

Exempel 2 - Högre belåningsgrader vid diversifierad portfölj

Aktie Marknadsvärde Belåningsgrad Vikt % Belåningsgrad
(dynamisk)
Belåningsvärde
AOI 500 000 40 % 25,00 % 49,0 % 245 000
HUFV A 500 000 60 % 25,00 % 66,0 % 330 000
VOLV B 500 000 75 % 25,00 % 78,8 % 393 750
ERIC B 500 000 70 % 25,00 % 74,5 % 372 500
Sum (belåningsbara) 2 000 000   100 % 67,1 % 1 341 250
EXEGER 500 000 0 % 0,00 % 0,00 % 0
Sum (total) 2 500 000     53,7 % 1 341 250

Så ansöker du om värdepapperskredit

För att ansöka om värdepapperskredit behöver du vara befintlig kund hos Pareto Securities. Om du inte är kund, kan du öppna ett konto här.

 1. Utför produkttestet för värdepappersbelåning
 2. Fyll i ansökan för Kredit, intradagskredit, VP-lån & valutakonto (Privat)
  Alternativt, fyll i ansökan för Kredit, intradagskredit, VP-lån & valutakonto (Företag)


Kontakta oss vid eventuella frågor. 

Avancerat verktyg för erfarna handlare

Att låna pengar till att handla värdepapper kan öka din exponering i marknaden och därmed både din potentiella vinst och potentiella förlust. Produkten riktar sig till investerare med god kunskap och erfarenhet från värdepappersmarknaden.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev