Gå til innholdet

Värdepapperskredit

 • Belåning av aktie- och fondinnehav
 • Full översikt över tillgänglig kredit i realtid
 • Kostnad endast för nyttjad kredit
 • Upp till 90% belåning i enskilda värdepapper
 • Belåning med säkerhet i ISK

Ränta 5,50% för alla kunder

Bli kund
BankID inloggBnakID logga

Värdepapperskredit - Belåning av aktier och fonder


Med tillgång till värdepapperskredit får du en flexibel finansiering av din portfölj med möjlighet till att öka exponeringen på värdepappersmarknaden när du så önskar. Krediten kan nyttjas vid köp av aktier, fonder och börsnoterade fonder (ETF:er) såväl i Sverige som i utlandet. Det kostar inte något att ha en outnyttjad kredit liggande och det kostar heller inget att ansöka om kredit. När du väl utnyttjar kredit kommer det löpande dras en ränta.

För att utnyttja värdepapperskredit krävs (förutom att fylla i ett kreditavtal) att du fyller i en blankett för lämplighetsbedömning, detta för att vi ska kunna försäkra oss om att du har de kunskaper som krävs, detta då handel med kredit innebär en högre risk för dig. Krediten kan du även använda vid täckning i emissioner och därmed undvika att tvingas sälja aktier för att kunna deltaga. I kreditavtalet kan du även ansöka om blankning

Varje värdepapper har ett fastställt belåningsvärde givet ett visst diversifieringskrav. Längst ned på sidan finner du en översikt för belåningsrader.

Så ansöker du om värdepapperskredit

För att ansöka om värdepapperskredit behöver du vara befintlig kund hos Pareto Securities. Om du inte är kund, kan du öppna ett konto här.

 1. Utför produkttestet för värdepappersbelåning
 2. Fyll i ansökan för Kredit, intradagskredit, VP-lån & valutakonto (Privat)
  Alternativt, fyll i ansökan för Kredit, intradagskredit, VP-lån & valutakonto (Företag)


Kontakta oss vid eventuella frågor. 

Belåning på ISK

Pareto erbjuder belåning med aktier, fonder och obligationer på ISK som säkerhet. Detta betyder att alla kunder med värdepapperskredit hos Pareto kan:

 • Överföra belånade värdepapper in på ISK
 • Utnyttja existerande innehav som säkerhet för nya investeringar på ISK
 • Du kommer ha två konton (en vanlig depå och ett ISK), men vi låter dig utnyttja all din säkerhet genom att slå samman säkerheten/belåningsvärdet på båda kontona.
 • Du kommer ha samma belopp tillgängligt för handel på båda kontona. Detta innebär att du behåller flexibiliteten till att handla aktierfonderETF:er och ETN:er både på och utanför ISK med ditt kreditutrymme.

Dynamiska belåningsvärden

Vi använder dynamiska belåningsgrader som förändras utifrån vikten av den största aktieposten. Om din portfölj är diversifierad får du mer flexibilitet och handelskapacitet tack vare en högre belåningsgrad. Om portföljen istället är koncentrerad får du mindre flexibilitet och köpkraft på grund av en lägre belåningsgrad. 

Läs mer om dynamiska belåningsgrader

Belåningsgrad Full diversifiering
(max 10% vikt i en aktie)
Full koncentration
(100% vikt i en aktie)
75% 82,5% (+7,5%) 67,5% (-7,5%)
70% 79,0% (+9,0%) 61,0% (-9,0%)
60% 72,0% (+12,0%) 48,0 % (-12,0%)
50% 65,0% (+15,0%) 35,0% (-15,0%)
40% 58,0% (+18,0%) 22,0% (-18,0%)
30% 51,0% (+21,0%) 9,0% (-21,0%)
20% 44,0% (+24,0%) 0% (-20,0%)


Se prislista för värdepappersbelåning

Avancerat verktyg för erfarna handlare

Att låna pengar till att handla värdepapper kan öka din exponering i marknaden och därmed både din potentiella vinst och potentiella förlust. Produkten riktar sig till investerare med god kunskap och erfarenhet från värdepappersmarknaden.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev