Gå til innholdet

Månadsportföljen

Please refer to important disclosures here.

Månadsportföljen steg under september 2,0% medan jämförelseindex (OMXSGI) steg 3,0%. Portföljbolagen som presterade bäst var Stora Enso (+9%), IRRAS (+6%) och IPC (+6%), medan Azelio presterade sämst (-11%).

                                                                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                        Sedan start (feb 2017) är portföljen upp hela 66,2%, medan OMXSGI är upp 26,2% under samma period.                                                                            


För augusti gör vi följande ändringar - Stora Enso och Telia ersätts med Boule Diagnostics och Platzer. Se en mer detaljerad rapport för september-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.

 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.