Gå til innholdet

Månadsportföljen

Please refer to important disclosures here.

Månadsportföljen började året positivt efter en tuff avslutning på 2018. I januari var portföljen upp 7,4%, medan OMXSGI jämförelseindex var upp 7,6% under samma period. Sedan start, februari 2017, är portföljen upp hela 34,6% (jämfört med OMXSGI som under samma period är upp 10,8%).

                                                                                                                                                       

                                         

                                                                                                      
                                              Sedan start (feb 2017) är portföljen upp hela 34,6%, medan OMXSGI är upp 10,8% under samma period.                                                                            


För februari gör vi följande ändring - Stora Enso och Aspire Global ersätts med med Essity och Recipharm. Se en mer detaljerad rapport för februari-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.


 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.