Algoritmhandel med aktier

Handler du aktivt med större volum eller i illikvida aktier och vill ha tillgång till bättre orderhantering? Hos oss kan du handla effektivt med algoritmer.

Registrera dig på 3 minuter med BankID

 • Fler möjligheter än med vanliga ordertyper
 • Enkel och effektiv hantering av större ordrar
 • Använd samma verktyg som proffsen
 • Personlig service med vår expertis

Optimera din handel med algoritmer

Algoritmer ger dig möjligheter som vanliga ordertyper inte kan bidra med. Vid orderläggning med enkel limit-order väljer du i princip endast volym och pris. Med tillgång till algoritmhandel kan du istället välja mellan olika strategier anpassade efter dina behov. Hos oss har du möjlighet att handla med flertalet standardiserade algoritmer och som aktiv trader kan du få tillgång till ett utbud av mer avancerade algoritmer.

Brett utbud av algoritmer för olika behov

Algoritmhandel passar dig som handlar aktivt på börsen och vill minimera dina ordrars kurspåverkan. Då varje värdepapper och situation är unik kan du som kund hos Pareto Securities dra nytta av följande algoritmer:

 • Darkpool: Söker efter dold likviditet och handlar i s.k. darkpools
 • Stealth: Syns inte i orderboken och letar efter volym i darkpools samt i marknaden
 • VWAP: När du vill sprida ut ordern över dagen efter ett historiskt handelsmönster
 • Over-the-day: När du vill handla en större post jämnt fördelat över dagen
 • Participate (10%, 20%, 30%): När du vill handla en viss andel av volymen som sker på marknaden
En datorskärm med tradingprogrammet Infront och en laptop med Pareto Securities Onlinetjänst

Begreppet "lit" innebär marknadsplatser där likviditeten på marknaden visas i orderböckerna som exempelvis primärmarknader och MTF:er. Mörk volym, ofta kallat "darkpools", syftar på marknadsplatser där priser och volymer inte visas samt avsluten sker innanför spreaden. Nedan hittas de olika typerna av mörk volym:

 • Darkpool - Var den första typen av darkhandel i Europa. En marknadsplats som matchar på midpoint (mitt i spreaden).
 • Periodic Auction – när det finns köpare och säljare som matchar i pris startar en auktion som kan ta upp till 100 ms, auktionspriset är midpoint priset.
 • Conditional venues – marknadsplatser där köpsidan kan se och välja att handla mot ordrar i instrument där de har intresse.
 • Systematic Internalisers – bilateral handel direkt mot en market maker, kan vara en HFT-aktör eller en riskbok hos en bank.

Lär dig mer om algoritmerna

Notera att nedan information inte är investeringsrådgivning utan syftet är att beskriva när respektive algoritm kan vara passande att använda.

Darkpool - Handlar dolt i s.k. darkpools

Hur den fungerar: Letar efter likviditet i darkpools. Passar medel till stora bolag.
Potentiella fördelar: Minimal prispåverkan. Stora ordrar mitt i spread.
Potentiella nackdelar: Ingen garanterad handel i darkpools.

Darkpool-algoritmen söker endast efter dold likviditet genom att övervaka och handla i olika darkpools. En darkpool är en marknadsplats där köp- och säljintressen inte publiceras öppet. Det är normalt institutioner med stora ordrar som handlar via darkpools för att undvika att påverka marknadskursen.

Darkpool-algoritmen kan användas när du själv ska lägga en större order som du inte vill ska synas i orderboken. Du kan även använda algoritmen för att försöka "fiska" efter dold likviditet från större order. I Europa handlar algoritmen bara i mitten av spreaden. I USA handlas det både till det bästa köp-/säljkurs och mitt i spreaden.

En risk med darkpool-algoritmen är att det inte är garanterat att du får avslut i darkpools. Dessutom använder vissa aktörer inte en s.k. Smart Order Router (SOR) och skickar därför ordrarna direkt till primärmarknaden. Därmed finns en risk att det sker ett avslut på primärmarknaden trots att din order har en bättre limit.

Darkpool-algoritmen deltar inte i auktioner, eftersom den inte handlar på öppna marknadsplatser (lit).

Stealth - Syns inte i marknaden och handlar i lit + dark

Kan användas när: Handel i lit & dark utan att visa ordern. Passar små till stora bolag.
Potentiella fördelar: Minimerar prispåverkan samtidigt som den maximerar volym.
Potentiella nackdelar: Order inte fylls pga att den inte står uppe i marknaden.

Stealth är en algoritm som leter efter dold likviditet i marknaden utan att själv visa någon volym i orderboken. Hittar den ingen dold volym handlar den på synliga priser om andra sidan spreaden är inom limiten på din order. Således kan algoritmen passa när din order är relativt stor jämfört med omsättningen i aktien och du inte vill visa marknaden din order.

En risk med Stealth är att inte står uppe i marknaden, vilket innebär att om någon handlar direkt mot primärmarknaden (ej handlar i darkpools) får du nödvändigtvis inte avslut. Notera att om du sätter en aggressiv limit på din order kommer algoritmen att största möjliga volym inom din limit i marknaden.

Exempel vid användning av "Stealth":

Bästa bid är 10 och bästa ask är 11, och du vill köpa aktier till 10,5. Om det kommer en säljorder på 10,5 kommer stealth-algoritmen att handla in aktierna. Om det däremot kommer en säljorder på 10 från en säljare med ett handelssystem som skickar ordern direkt till primärmarknaden (lit) och inte handlar i darkpools, kommer du med en stealth-algoritm inte få avslut, eftersom säljordern träffade bid-priset på 10 direkt i primärmarknaden. Med andra ord såg säljaren inte ditt bättre bid på 10,5 eftersom säljaren inte hade tillgång till det via sin mäklare.

Over-the-day (TWAP) - Handlar ordern över dagen

Hur den fungerar: Handlar ordern linjärt över dagen. Passar små till stora bolag.
Potentiella fördelar: Sprider risk över tid (likt VWAP). Kan passa mindre bolag bättre.
Potentiella nackdelar: Delar upp ordern jämnt och därför omsätter mindre i auktioner.

Over-the-day är en TWAP-algoritm (Time Weighted Average Price) som fördelar ordern jämnt över dagen, från tidpunkt av orderläggningen till stängning. Genom att dela upp ordern i mindre delar och sprida ut andelarna över dagen minskas risken att markant påverka kursen. Eventuell och faktiskt prispåverkan är dock en funktion av storleken på ordern jämfört med omsättningen i marknaden.

Vanligtvis är omsättningen i aktier högre i öppnings- och stängningsauktionen. En risk med algoritmen är att den inte sparar volym till auktionerna, vilket kan leda till ett suboptimalt snittpris.

Om ordern läggs innan börsens öppning är den med i öppningsauktionen. Den volym som inte har handlats under dagen kommer att delta i börsens stängningsauktion. Om aktien handlas utanför limiten kommer algoritmen inte handla i marknaden. Återstående del av ordern kommer att fördelas över resten av dagen om aktien handlas inom limiten igen.

Om värdet på ordern är mindre än motsvarande 700 USD kommer hela ordern att handlas på en gång.

VWAP - Handlar ordern volymviktat över dagen

Kan användas när: Handlar volymviktat över dagen. Passar små till stora bolag.
Potentiella fördelar: Följer ett historiskt handelsmönster och sprider risk över tid.
Potentiella nackdelar: Order inte fylls pga att aktien har oregelbunden handel.

VWAP (Volume Weighted Average Price) är en algoritm som försöker att uppnå det volymviktade snittpriset för en aktie under en dag. Detta uppnås genom att sprida ut din order över dagen efter ett historiskt handelsmönster. Således kommer VWAP i regel att handla mer i öppnings- och stängningsauktionen, i jämförelse med over-the-day-algoritmen som delar upp ordern jämnt över dagen.

VWAP-algoritmens potentiella nedsida är att om du handlar i en illikvid aktie med ett oregelbundet handelsmönster riskerar du att inte få hela ordern fylld.

Participation - Handlar en viss andel av volymen

Hur den fungerar: Handlar en viss andel av volymen. Passar små till stora bolag.
Potentiella fördelar: Handlar när det går volym i marknaden. Passar vid varierande handel.
Potentiella nackdelar: Vid låg omsättning är det inte säkert att ordern blir fylld.

En participation-algoritm syftar till att handla en viss procentandel av volymen i marknaden inom limiten. Det finns tre olika procentsatser att välja mellan: 10%, 20% och 30%, där 10% är relativt passiv och 30% mer aggressiv.

Exempel vid användning av "Participate 10%":

Om 100 000 aktier handlas på marknaden inom gränsen kommer algoritmen att försöka handla 10 000 aktier. Ordern kommer att delta i börsens öppnings- och stängningsauktioner, där den försöker vara 10 procent av auktionsvolymen. Handel i så kallade darkpools som går utanför marknaden ingår inte i omsatt volym. Algoritmen försöker handla passivt (dvs att den vill ha bästa bid/offer utan att korsa spread), men om 10 procent av volymen inte uppnås blir den mer aggressiv genom att handla i darkpools eller passera spreaden.

En risk med participation-algoritmen är att om du har valt en aggressiv limit riskerar du att få ett sämre snittpris. Dessutom finns en risk att hela ordern inte genomförs på grund av att omsättningen i aktien är låg. Om värdet på ordern är mindre än motsvarande 700 USD kommer hela ordern att handlas på en gång.

Vill du veta mer om handel med algoritmer?

Ett dedikerat team av aktiemäklare med lång erfarenhet av handel och trading ger dig snabb och professionell hjälp. Vi kan hjälpa till med både tekniska och marknadsrelaterade frågor.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett samtal om vad vi kan erbjuda dig som investerare.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy.
Så här lägger du en algoritmorder

När du är inloggad på Onlinetjänsten hittar du algoritmerna i orderrutan under "Handel". Under "Strategy" kan du välja mellan de olika algoritmtyperna och under "Price" fyller du i kursen du vill handla på. "Type" indikerar att det är en limit-order, och "Validity" att ordern är giltig dagen ut.

Om du lägger en algoritmorder utanför börsens öppettider blir ordern i Sverige, Norge, Danmark och Finland en offline-order. Ordern skickas sedan till börsen kl 08:00. På de övriga marknaderna kommer ordern att avvisas om den läggs utanför börsens öppettider. Alla ordrar är giltiga till slutet av dagen. Långvariga ordrar kan inte läggas som algoritmordrar. Notera att avgifterna för algoritmordrar skiljer sig från vanliga ordrar, se prislista.

Orderläggning med algoritmer i Onlinetjänsten

När du är inloggad på Onlinetjänsten hittar du algoritmerna i orderrutan under "Handel". Under "Strategy" kan du välja mellan de olika algoritmtyperna "Participate 10%/20%/30%", "Over-the-day" "VWAP", "Darkpool" och "Stealth".

Under "Price" fyller du i kursen du vill handla på. "Type" indikerar att det är en limit-order, och "Validity" att ordern är giltig dagen ut.

Bild av ett orderfönster i Pareto Securities Onlinetjänst

I Active Trader lägger du algoritmordrar genom att välja "Strategy" i ordervyn. Du anger orderns limit i fältet "Price".

Ordrebilde i Infront Active Trader

Du hittar aktiva algoritmordrar på samma sätt som andra ordrar under "Orders".

I Web Trader lägger du algoritmordrarna under "Advanced" och sedan "Strategy" i ordervyn. Du anger orderns limit i fältet "Price".

Ordrebilde i Infront Web Trader

I Infront Web Trader har vi skapat en separat översikt så att du alltid har full kontroll över dina aktiva algoritmordrar. Du kan ändra orderns volym och limit samt radera ordern på vanligt sätt.

I Infront Mobile lägger du algoritmordrar under "Advanced" och sedan genom att välja "Type - Strategy". Du anger orderns limit i fältet "Price".

Ordrebilde i Infront Mobile

Aktiva algoritmordrar hittar du tillsammans med andra ordrar under "Orders" i appen.

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Bli kund nu

Registrera dig på 3 minuter med BankID.