Algoritmer för effektiv trading hos Pareto Securities

Som kund hos Pareto Securities kan du handla själv med algoritmerna «Over the day», «Participate 10%», «Participate 20%», «Participate 30%» och «Darkpool». Algoritmerna är tillgängliga i alla våra handelstjänster: Onlinetjänsten, Infront Web Trader, Infront Active Trader och Infront Mobile.

Registrera dig på 3 minuter med BankID

  • Fem algoritmer tillgängliga för alla kunder
  • Använd algoritmordrarna på 14 marknader
  • Tillgängliga i alla våra handelstjänster

Handla med algoritmer på flertalet marknader

Algoritmerna finns tillgängliga på följande marknader:

Marknad

Sverige

Norge

Danmark

Finland

USA

Tyskland

Frankrike

Nederländerna

Belgien

Spanien

Italien

Storbritannien

Schweiz

Kanada

Hemsidan

 

Infront

Lär dig mer om de olika algoritmerna

Denna algoritm fördelar ordern jämnt över dagen, från tidpunkt av orderläggningen till stängning. Om ordern läggs innan börsens öppning är den även med i öppningsauktionen. Den volym som inte har handlats under dagen kommer att delta i börsens stängningsauktion. Om aktien handlas utanför limiten kommer algoritmen att stoppa ordern. Återstående order kommer sedan att fördelas över resten av dagen om aktien handlas inom limitgränsen igen.

Om värdet på ordern är mindre än motsvarande 700 USD kommer hela ordern att handlas på en gång.

En participation-algoritm syftar till att handla en viss procentandel av volymen på marknaden inom ordergränsen. Du kan använda 10, 20 och 30 procents participation-algoritmer i våra Infront-tjänster. Om värdet på ordern är mindre än motsvarande 700 USD kommer hela ordern att handlas på en gång.

Exempel med "Participation 10%" som ordertyp:

Om 100 000 aktier handlas på marknaden inom gränsen kommer algoritmen att försöka handla 10 000 aktier. Ordern kommer att delta i börsens öppnings- och stängningsauktioner, där den försöker vara 10 procent av auktionsvolymen. Handel i så kallade darkpools som går utanför marknaden ingår inte i omsatt volym. Algoritmen försöker handla passivt (dvs att den vill ha bästa bid/offer utan att kors spread), men om 10 procent av volymen inte uppnås blir den mer aggressiv genom att handla i darkpools eller passera spreaden.

Darkpool-algoritmen söker endast efter dold likviditet genom att övervaka och handla i olika darkpools. En darkpool är en marknadsplats där köp- och säljintressen inte publiceras öppet. Det är normalt institutioner med stora ordrar som handlar via darkpools för att undvika att påverka marknadskursen.

Darkpool-algoritmen kan användas när du själv ska lägga en väldigt stor order som du inte vill ska synas i orderboken. Du kan även använda algoritmen för att försöka "fiska" efter dold likviditet från större order. I Europa handlar algoritmen bara i mitten av spreaden. I USA handlas det både till det bästa budet och mitt i spreaden. Darkpool-algoritmen deltar inte i auktioner, eftersom den inte handlar på öppna marknadsplatser.

Så här lägger du en algoritmorder

När du är inloggad på Onlinetjänsten hittar du algoritmerna i orderrutan under "Handel". Under "Strategy" kan du välja mellan de olika algoritmtyperna och under "Price" fyller du i kursen du vill handla på. "Type" indikerar att det är en limit-order, och "Validity" att ordern är giltig dagen ut.

Om du lägger en algoritmorder utanför börsens öppettider blir ordern i Sverige, Norge, Danmark och Finland en offline-order. Ordern skickas sedan till börsen kl 08:00. På de övriga marknaderna kommer ordern att avvisas om den läggs utanför börsens öppettider. Alla ordrar är giltiga till slutet av dagen. Långvariga ordrar kan inte läggas som algoritmordrar. Notera att avgifterna för algoritmordrar skiljer sig från vanliga ordrar, se prislista.

Orderläggning med algoritmer i Onlinetjänsten

När du är inloggad på Onlinetjänsten hittar du algoritmerna i orderrutan under "Handel". Under "Strategy" kan du välja mellan de olika algoritmtyperna "Participate 10%/20%/30%", "Over-the-day" och "Darkpool".

Under "Price" fyller du i kursen du vill handla på. "Type" indikerar att det är en limit-order, och "Validity" att ordern är giltig dagen ut.

Bild av ett orderfönster i Pareto Securities Onlinetjänst

Infront Active Trader

I Active Trader lägger du algoritmordrar genom att välja "Strategy" i ordervyn. Du anger orderns limit i fältet "Price".

Ordrebilde i Infront Active Trader

Du hittar aktiva algoritmordrar på samma sätt som andra ordrar under "Orders".

Infront Web Trader

I Web Trader lägger du algoritmordrarna under "Advanced" och sedan "Strategy" i ordervyn. Du anger orderns limit i fältet "Price".

Ordrebilde i Infront Web Trader

I Infront Web Trader har vi skapat en separat översikt så att du alltid har full kontroll över dina aktiva algoritmordrar. Du kan ändra orderns volym och limit samt radera ordern på vanligt sätt.

Infront Mobile

I Infront Mobile lägger du algoritmordrar under "Advanced" och sedan genom att välja "Type - Strategy". Du anger orderns limit i fältet "Price".

Ordrebilde i Infront Mobile

Aktiva algoritmordrar hittar du tillsammans med andra ordrar under "Orders" i appen.

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Bli kund nu

Registrera dig på 3 minuter med BankID.