Gå til innholdet

Pareto Securities AB

Berzelii Park 9  
Postbox 7415  
103 91 Stockholm  


online@paretosec.se

 
Pareto Stockholm Växel 08-402 50 00
Onlinemäklare 08-402 52 10
Mäklarbord Aktier 08-402 52 20
Mäklarbord Obligationer 08-402 52 30
Client Service 08-402 51 70
Pareto Malmö 040-750 20

Vi som jobbar med Online

<!--@Item.Artikkel_AltTekst-->

Pavas Mehra

Equity Sales

<!--@Item.Artikkel_AltTekst-->

Olof Raneke

Equity Sales

<!--@Item.Artikkel_AltTekst-->

Andreas Reideborn

Equity Sales

<!--@Item.Artikkel_AltTekst-->

Matilda Karlsson

Equity Research Sales & Distribution

 @pareto_sverige 
 @karlsonmatilda

Skicka e-post till Pareto Securities  International website: www.paretosec.com

För kontaktinformation till övriga Pareto Securitites kontor klicka här


Klagomål
Vi strävar ständigt efter att förbättra vår service och gör allt vi kan för att du som kund ska bli nöjd. Vi tar gladeligen emot feedback från dig som tycker att något inte har gått rätt till. Du bör i första hand kontakta Client Service, mäklaren eller annan avdelning som du har varit i kontakt med där missnöjet har uppstått. Vid fortsatt missnöje kan du därefter kontakta vår klagomålsansvarig för att framföra ditt klagomål. Vår målsättning är att varje klagomål ska besvaras skriftligen inom 14 dagar. Du har alltid rätt att erhålla en motivering.


Klagomålsansvarig
Om du har ett klagomål som du vill framföra kontaktar du vår klagomålsansvarig, Sebastian Frizzo, via PSCompliancestockholm@paretosec.com.

Du kan också skicka ditt klagomål till:
Pareto Securities AB
Att: Klagomålsansvarig Sebastian Frizzo
Box 7415
103 91 Stockholm

Om du fortfarande inte är nöjd
Om du efter kontakt med klagomålsansvarig fortfarande känner att du inte är nöjd kan du vända dig till någon eller några av följande oberoende instanser.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Telefonnummer: 08 508 860 00
www.arn.se

Konsumenternas.se
Konsumenternas.se är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Deras uppdrag är att hjälpa dig som konsument med frågor om bank och finans, försäkringar och pension.
Telefonnummer: 0200 22 58 00.
www.konsumenternas.se

Konsumentverket
Konsumentverket arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.
www.konsumentverket.se 

Allmän domstol
Ett ärende kan bli föremål för rättslig prövning via allmän domstol. En stämningsansökan bör alltid ses som en sista utväg. I sådant fall rekommenderas du först att anlita ett juridiskt ombud (lämpligen en advokat) som kan bedömma fallet och dina utsikter att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att undersöka om du har någon försäkring som täcker ersättning för advokatkostnader eller om du är berättigad till s.k. allmän rättslig hjälp.
www.domstol.se

 

.

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.