Xvivo och allt om organtransplantationer

Xvivo utvecklar lösningar för organtransplantationer och har produkter inom alla stora organ, med syfte att öka det totala antalet tillgängliga organ för transplantation. Det finns ett enormt stort behov och efterfrågan på organ är 10x högre än nuvarande utbud.

Dela med andra

Omslag för Pareto Podcast

Pareto Securities

Yes

Hör vår analytiker Filip Wiberg diskutera med Xvivos vd Christoffer Rosenblad om bland annat transplantationsmarknaden, hur Xvivo har utvecklats sedan starten 1998 och hur de jobbar för att möta det stora behovet av organtransplantationer.

Medverkande:
Matilda Karlsson, Equity Sales

Filip Wiberg, Equity Research
Christoffer Rosenblad, vd Xvivo

Denna podcast innehåller inte professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättslig eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster, eller andra kostnader som kan uppstår vid användning av information i denna podcast. Fullständig disclaimer här: https://paretosec.com/compliancedownloads/disclaimer.pdf

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES