Företrädesemission i Minesto AB

Inbjudan till teckning av units i Minesto AB (publ). Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Dela med andra

En prototyp av Minestos produkt

Pareto Securities

No

Om Minesto

Minesto är ett utvecklingsbolag inom förnybar havsenergi med en teknologi för kommersiell produktion av el från en hittills onyttjad global naturresurs: tidvatten- och havsströmmar. Minesto äger och utvecklar en patenterad teknik för att konvertera rörelseenergin i långsamma havsströmmar till el.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES