Best Execution - Värdet av en bra Smart order routing (SOR)

Mer volym och bättre pris med hjälp av en bra SOR.

Dela med andra

Best Execution - Värdet av en bra Smart order routing (SOR)

Pareto Securities

Börsen och alternativa marknadsplatser

En av de viktigaste uppgifterna för en mäklarfirma är att se till att kundernas order utförs på bästa sätt i marknaden. Det hanteras på olika sätt av olika nätmäklare och har en direkt effekt på kundernas avkastning när de handlar med aktier.

De största skillnaderna kan man se genom att jämföra mäklarfirmor som endast skickar kundens order till Nasdaq OMX och de mäklarfirmor som erbjuder en effektiv fördelning av kunders order på fler handelsplatser. Se skillnaden i videon ovan.

Införandet av alternativa handelsplatser

Fram till 2007 skickades alla ordrar på Stockholmsbörsen till Nasdaq OMX och alla avslut rapporterades till Nasdaq OMX. Alla som handlade svenska aktier hade därför fullständig översikt av orderboken och alla avslut.

I november 2007 infördes EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i Sverige och med MiFID infördes även MTF:er (Multilateral Trading Facility). En MTF är en marknadsplats för handel med aktier. Syftet med direktivet var att bryta "börsmonopolet" för att öka konkurrensen och servicen. Med tiden har handeln utöver MTF:er spridits ut via Dark Pools och SI (systematisk internhandlare).

Vad hände sen?

Efter införandet av MiFID ökade handeln med svenska aktier på alternativa marknadsplatser kraftigt och nu 13 år senare sker ungefär 60% av volymen (i OMXS30) på alternativa marknadsplatser. För några av de största noterade bolagen är andelen på alternativa marknadsplatser ännu högre. Diagrammet nedan visar att enbart 40% av handeln (19 oktober – 23 oktober 2020) i OMXS30 sker på Stockholmsbörsen.


Best Execution - Värdet av en bra Smart order routing (SOR)

Pareto Securities lägger resurser på att säkerställa att våra kunder får det bästa orderutförandet med hjälp av en så kallad Smart Order Router (SOR). En SOR är en avancerad algoritm som ständigt söker efter tillgänglig volym och bästa pris på de flesta marknadsplatser som erbjuder aktiehandel.

Skillnaden är betydlig, vilket illustreras i videon ovan, men även på bilderna nedan.

Icke-konsoliderad marknad:

Best Execution - Värdet av en bra Smart order routing (SOR)

Konsoliderad marknad:

Best Execution - Värdet av en bra Smart order routing (SOR)

Två bilder av orderboken i Volvo B tagna vid samma tidpunkt 28 oktober 2020. Den översta visar enbart Nasdaq OMX.  Den understa visar en konsoliderad orderbok som är åtkomlig via vår SOR. Lägg märke till skillnaden i pris, spread och volym på köp- och säljsidan. Omsättningen (turnover) är betydligt högre i den konsoliderade orderboken.

Med tillgång till handel på flera marknadsplatser (via en bra SOR) och en konsoliderad orderbok kommer du att få två stora fördelar:

1. Bättre köp- och säljkurs:

Det kan finnas en bättre köp- eller säljorder på en annan marknad än Nasdaq OMX. Vår SOR söker efter tillgänglig volym på flera marknader och i dark pools. Vilket innebär att du kan handla aktier till en bättre köp- eller säljkurs i dark pools, SI eller på en MTF. Detta kan leda till att du betalar mindre för dina aktier vid köp och du får mer för dina aktier vid försäljning.

2. Mer volym:

Genom att en order skickas till flera marknadsplatser samtidigt får man tillgång till mer volym. Du kan potentiellt alltså lyckas handla större del av din order till din limit än om du bara skulle ha tillgång till Nasdaq OMX.

Över tid ger en bra SOR bättre priser, och ju mer du handlar desto större kommer skillnaden att bli. Baserat på analys av vår avslutshistorik mellan juni och augusti 2020 av en oberoende aktör (Liquid Metrix) levererarde vår SOR en kursförbättring på 9 punkter eller 0,09% jämfört med om alla order enbart hade skickats till Nasdaq OMX.

Är det svårt att handla via Paretos SOR?

Nej, vid orderläggningen märker du ingen skillnad, allt sköts automatiskt genom vår bakomliggande teknologi. Om du har fått ett avslut märker du inget annat än det faktum att du i genomsnitt får ett bättre pris. Du betalar samma courtage oavsett vilken marknadsplats du handlar på och aktierna kommer att bokas som vanligt till ditt konto. Som kund hos Pareto uppnår du samma handelsfördelar som professionella investerare. Skillnaden blir påtagligt större ju mer du handlar.

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES