Hur möter man behovet av mer förnybar energi? Paneldiskussion från Power & Renewable Energy Conference 2022

Om klimatmålen ska nås krävs enorma satsningar inom förnybar energi. Statkraft, Norsk Hydro, Statnett och Nysnø Klimainvesteringer delade med sig av sina tankar om hur vi kan möta det stora behovet vid vår Power & Renewable Energy konferens som hölls för 24:e året i rad i Oslo den 3 februari

Dela med andra

Hur möter man behovet av mer förnybar energi? Paneldiskussion från Power & Renewable Energy Conference 2022

Pareto Securities

Vi upplever en ”perfect storm” i energisektorn och rekordpriser på allt från kol, olja och gas till CO2 och el. Flera länder i Europa som Tyskland, Storbritannien och Sverige lägger dessutom ner kärnkraft och kolkraftverk i en allt högre takt, vilket sänker kraftnätets baskapacitet. Även om förnybar energi ersätter kärnkraft och kolkraft till viss del kommer den flexibla kraftproduktionens kapacitet att bli mindre och leda till ökade prisfluktuationer.

Energibrist, övergången till förnybar energi och rekordpriser på energimarknaden var genomgående teman under konferensen den 3 februari. För att diskutera hur man bland annat skapar mer förnybar energi och motverkar för stora prisfluktuationer bjöd vi in ​​ledande industriexperter inom kraft och förnybar energi.

  • VD Christian Rynning-Tønnesen på Statkraft, Europas största producent av förnybar energi
  • EVP Arvid Moss på Norsk Hydro, Europas största konsument av förnybar energi.
  • VD Hilde Tonne på Statnett, som bygger och driver det norska elnätet,
  • VD Siri Kalvig på norska statens klimatinvesteringsfond Nysnø Klimainvesteringer

Behovet av förnybar energi

Rynning-Tønnesen på Statkraft poängterade att vi år 2050 kommer behöva sex gånger mer förnybar energi än vi har i dag. Panelen lyfte fram havsvind som en nödvändig energikälla för att kunna upprätthålla utbudssidan. I uppgraderingen till en mer förnybar elmarknad och elnät finns ingen tid att förlora. "2030 är idag och 2050 är imorgon", sa Hilde Tonne på Statnett

Norsk havsvind

Havsvind har alla förutsättningar att bli en av Norges viktigaste exportnäringar och panelen menade att Norge vara ambitiösare. De norska havsvindområdena SN2 (3 GW) och UN (1,5 GW) är både relativt små och sent utvecklade. Det Skotska havsområdet Scotwind har en kapacitet på 25 GW, så varför ska Norge som energination vara mindre ambitiös? Panelen var överens om att investeringar måste ske nu och Norge måste tänka både stort och långsiktigt.

Paneldeltagarna var överens om att Norge både har kunskapen, erfarenheten och infrastrukturen från olje- och gasverksamheten som en solid grund och att landet bör planera så att den nya infrastrukturen kan komma ikapp och över tid över den befintliga infrastrukturen i både storlek och betydelse. Då kan Norge bli en exportör av hundratals TWh till Europa.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES