Senaste tidens oroligheter inom banksektorn

"De svenska bankerna är motståndskraftiga och gynnas av ränteuppgången i år men är inte immuna mot utvecklingen i andra länder, inflation och vikande konjunktur."

Dela med andra

Senaste tidens oroligheter inom banksektorn

Pareto Securities

Internationella bankaktier har pressats av oro för risker i banksektorn. Nedgången inleddes med uttagsrusning i Silicon Valley Bank som kort därefter stängdes. Oron spriddes till andra mindre amerikanska banker. Situationen förvärrades av inlåningsutflöde i den schweiziska banken Credit Suisse som under lång tid haft problem vilket till slut påverkade förtroendet för banker i marknaden. Credit Suisse förvärvades av UBS i samråd med myndigheter där delar av skuldkapitalet skrevs ned.

Oron har dämpats efter åtgärder från myndigheter men omställningen till högre räntor efter en lång tid av penningpolitisk stimulans har precis börjat och ytterligare turbulens går inte att utesluta.

Svenska banker är starka i förhållande till många internationella banker. De har för närvarande hög kreditkvalitet, buffertar över kapitalkraven och likviditetsportföljer som med god marginal överstiger myndigheterna krav. De svenska bankerna gynnas av stigande räntor och räntenetto i år eftersom låneräntor stiger.

Det finns dock risker även i Sverige. Hög inflationen och stigande räntor kan påverka volymtillväxt och räntemarginaler för bankerna. Lånevolymtillväxten och behållning på transaktionskonton och sparkonton minskar medan räntor på inlåning stiger i Sverige.

Det kvarstår också osäkerheter angående de långsiktiga konsekvenserna av hur kvantitativa åtstramningar kan komma att påverka banker och hur inflationen i Sverige kommer att utvecklas. Vi tror att det finns en investeringspotential i banker på sikt men tycker att det är viktigt att analysera riskerna.

”De svenska bankerna är motståndskraftiga och gynnas av ränteuppgången i år men är inte immuna mot utvecklingen i andra länder, inflation och vikande konjunktur.”
- Kristin Dahlberg, Analytiker, Financials and Investment companies

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES