Valutarisk och valutahedging – Minska växelkursens påverkan med valutakonto

När du handlar med utländska aktier påverkar både aktiens kursutveckling och växelkursen din avkastning. Lär dig mer om hur du kan minska växelkursens påverkan och "hedga" dina aktiepositioner genom att använda ett valutakonto hos Pareto Securities.

Dela med andra

Valutarisk och valutahedging – Minska växelkursens påverkan med valutakonto

Pareto Securities

Hos oss är automatisk nettoväxling standardlösningen för valutaväxling. Det innebär att vi endast växlar mellanskillnaden mellan alla köp och sälj i en valuta, under en handelsdag. Automatisk nettoväxling kan passa investeraren som handlar mycket intradag och vill att växlingarna sker per automatik. Som kund hos Pareto har du även möjligheten att ha ett valutakonto kopplat till ISK.

Möjligheter med valutakonto

Om du istället vill kunna ha flera utländska valutor på ditt ISK och depå kan du ansöka om att öppna ett valutakonto*. När du har ett valutakonto kommer samtliga aktier handlas i deras lokala valuta och inga växlingar kommer att ske automatiskt. Det innebär att när du handlar en svensk aktie kommer den att köpas och säljas i SEK medan en amerikansk aktie handlas i USD.
*För att öppna ett valutakonto krävs det att du ansöker om en kreditlimit på minst 200 000 SEK.

Vissa använder sitt valutakonto för att slippa de löpande växlingsavgifterna vid utlandshandel. Att ha stora delar av sin portfölj i en utländsk valuta innebär dock en betydande valutarisk och kan påverka din slutgiltiga avkastning i svenska kronor. Låt oss titta på två exempel för att visa hur din avkastning beror på rörelser i växelkursen mellan svenska kronor och den valuta som aktien handlas i. I de två exemplen nedan växlar man både vid köp och försäljning samt utvecklingen i växelkurs går i motsatt riktning.

Säg att du köper 1 000 aktier till ett pris av 100 USD och en växelkurs på 10 SEK. När du säljer aktierna har kursen stigit till 110 och du har en avkastning på 10 000 USD. I exempel 1 har den svenska kronan (SEK) försvagats mot den amerikanska dollarn (USD), medan i exempel 2 har SEK stärkts mot USD:

VÄXLING VID KÖP OCH SÄLJ

 

  Köp

Exempel 1

Exempel 2

  

Sälj av aktier efter USD har stärkts mot SEK

Sälj av aktier efter USD har försvagats mot SEK

Antal aktier

1 000

1 000

1 000

Aktiekurs

100

110

110

Pris i USD

100 000

110 000

110 000

Växelkurs USDSEK

10

10,5

9

Pris i SEK

1 000 000

1 155 000

990 000

Vinst/förlust SEK

 

155 000

-10 000

- Varav aktiekursvinst/-förlust i SEK

105 000

90 000

 

- Varav valutavinst/-förlust i SEK

 

50 000

-100 000

I exempel 1 (där USD har stärkts) är vinsten 155 000 SEK, medan i exempel 2 (där USD har försvagats) förlorar du 10 000 SEK. Skillnaden beror enbart på rörelser i växelkursen efter att aktien köptes.

Hade aktien handlats oförändrat under perioden (fortfarande 100 USD vid försäljningstillfället) hade du vid växelkursen 10,5 haft en valutavinst på SEK 50 000. Vid en växelkurs på 9 hade du istället haft en valutaförlust på SEK 100 000. Med andra ord kan du göra en förlust enbart på grund av negativ valutakursutveckling.

Valutahedging med valutakonto

Om du inte vill att rörelser på valutamarknaden ska påverka din avkastning har du möjlighet att säkra dina positioner med ett valutakonto.

När du har ett valutakonto kommer inga av dina affärer i utländsk valuta att växlas automatiskt, utan de handlas i dess lokala valuta. Om du exempelvis köper amerikanska aktier för 100 000 USD får du ett negativt saldo på 100 000 USD. Om du inte växlar bort din negativa valutaposition har du ”hedgat” valutarisken, genom att dina amerikanska aktier har ett positivt marknadsvärde på 100 000 USD och samtidigt har du ett negativt saldo på 100 000 USD. Således kommer inte förändringar i USDSEK att påverka din avkastning i svenska kronor. Notera att det kommer att uppstå räntekostnader, courtage och eventuella skatter när du har en negativ valutaposition som ej är inkluderat i nedan exempel.

VALUTAHEDGING
 

Köp

Exempel 1

Exempel 2

  

Sälj av aktier efter USD har stärkts mot SEK

Sälj av aktier efter USD har försvagats mot SEK

Antal aktier

1 000

1 000

1 000

Aktiekurs

100

110

110

Pris i USD

100 000

110 000

110 000

Växelkurs USDSEK


10

10,5

9

Vinst/förlust USD

 

10 000

10 000

Vinst/förlust SEK

 

105 000

90 000

- Varav aktiekursvinst/-förlust i SEK

105 000

90 000

 

- Varav valutavinst/-förlust i SEK

 

0

0

Endast valutarisk på eventuell aktievinst/-förlust

Genom belåning av din position har växelkursens påverkan nästintill eliminerats. Det är endast aktievinsten (eller eventuell förlust) som har valutarisk, istället för hela positionen. Om aktiekursen stiger med 50 % kommer marknadsvärdet att stiga till 150 000 USD, medan ditt negativa saldo i USD fortfarande är 100 000. Om du vill ”hedga” hela din position måste du således sälja ytterligare 50 000 USD.

Observera att vi har illustrerat exemplen utan växlingsavgift, courtage och räntekostnader. Vår växlingsavgift är 0,1 % för Pro-kunder vilket skulle innebära en växlingsavgift på ca. 2100 SEK. Courtage varierar beroende på courtageklass och räntekostnader hittas i prislistan.

Kostnader och viktig information om valutakonto

Dina affärer växlas inte per automatik när du har valutakonto. Ett negativt saldo innebär att du är kort och därmed lånar USD. Om du avser att nyttja din kredit är det viktigt att du kontaktar oss eftersom du aldrig får vara kort på ISK. Under perioden du har ett negativt saldo debiteras du ränta enligt prislistan. Dock får du inlåningsränta på ditt positiva SEK-saldo, vilket innebär att kostnaden blir skillnaden mellan inlåningsränta i SEK och utlåningsränta i USD.

Vill du veta mer om valutakonto och valutahedging?

Det kan vara svårt att veta om man bör ”hedga” sin position eller inte. Med valutahedging undviker du valutarisken samt löpande växlingsavgifter, men istället betalar du en ränta för lånet i den utländska valutan. Om du har frågor eller funderingar om valutakonto och valutahedging är du välkommen att kontakta oss på online@paretosec.se.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES