Gå til innholdet

Köpläge i verkstad?

Rapportsäsongen är över och verkstadsbolagen levererade i allmänhet något bättre utfall i Q1 än vad vi och marknaden hade förväntat oss. USA fortsätter att redovisa en god tillväxt trots att tydliga tecken på en avmattning syns både Europa och Kina.

Please refer to important disclosures here.

 

Verkstadsbolagen levererade i allmänhet något bättre utfall i Q1 än vad vi och marknaden hade förväntat oss dvs ett likande scenario som i Q4 2018. Bakgrunden är att vi väntat oss att konjunkturen skulle börja tappa fart vilket ledande indikatorer och uteblivna räntehöjningar har indikerat sedan hösten 2018. Konjunkturen har dock varit starkare än vad vi förväntade oss, särskilt i USA som fortsätter att redovisa en god tillväxt trots tydliga tecken på att en avmattning syns både Europa och Asien (Kina).

Källa: Pareto, bolagsinformation  och OECD 

 

Segmentsmässigt är det framför allt den global bilefterfrågan som har försvagats ordentligt under första kvartalet 2019; en nedgång som började redan under tredje kvartalet 2018 och som bla beror på svårigheter att leverera bilar med ny avgasrening men även på osäkerhet om val av motortyp, dvs diesel, bensin, hybrid eller el. I Kina är det framför allt en svagare bilförsäljning som har dragit ned efterfrågan rejält. Industriefterfrågan exkluderat bilproduktionen fortsätter dock att vara relativt stark särskilt i USA medan den går sidledes i Europa och Asien.

Även om konjunkturen är på väg att mattas av har de ledande indikatorerna som styr börsutvecklingen visat tecken på att plana ut i Europa och peka på en möjlig återhämtning i Kina i mars och april. Ledande indikatorer har försvagats i USA och visar på en svagare tillväxt framöver. Divergensen i de globala efterfrågemönstren är något som har varit tydligt även i bolagens rapporter där Asien (huvudsakligen Kina) och Europa har varit svagt medan USA har hållit upp. Möjligen är det de fiskala stimulanserna sent i en cykel som har hjälpt USA att hålla emot en försvagning i resten av världen. Vi tycker dock att vi börjar se tecken på att USAs industrikonjunktur försvagas.

En situation med en försvagad tillväxt (men dock tillväxt) och ledande indikatorer som bottnat ut utgör traditionellt sätt det perfekta tillfället att köpa cykliskt och verkstadsbolag. Problemet är dock att aktiemarknaden tagit ut en del av den segern i förskott och redan skickat upp verkstadskurserna och när nu efterfrågan väl börjar försvagas men mindre än befarat har aktiekurserna i flera fall nått ”all time high”.  Vi är något tveksamma till denna utveckling och har dragit ned flertalet köprekommendationer till behåll eftersom vi tror att det kommer en försvagning framöver som rimligtvis borde medföra en viss negativ påverkan på aktiekurserna. Samtidigt ser vi dock att de ledande indikatorerna har bottnat ut och att de kinesiska myndigheterna på nytt har börjat expandera finanspolitiken med ökad utlåning till banksystemet med syftet att motverka en eventuell konjunkturförsvagning. Den uppblossad handelskonflikten mellan USA och Kina utgör ett nytt orosmoment i tillägg till frågan kring hur stor effekt stimulanserna i Kina får på de cykliska segmenten.

Om handelskonflikten löses på ett bra sätt tror vi dock att scenariot på sikt kan vara ganska positivt för verkstadsbolagen eftersom vi tror att en konjunkturavmattning blir ganska grund och bara varar ca fyra kvartal och att vi därefter redan under 2020 kan se en viss förbättring av konjunkturen.

 

SKFs organiska försäljningstillväxt per kvartal sedan 1988 -blå staplar tillväxt och ljusblå staplar fallande försäljning

Källa: Pareto och bolagsinformation

 

Givet de senaste kursnedgångarna tycker vi att man kan ligga kvar i verskstadsbolagen men vara medveten om att kurserna har gått upp lite för snabbt på kort tid och att en utplaning eller nedgång kan ske från nuvarande nivåer. Vi ser därför bra tillfällen att våga köpa om kurserna faller ner ytterligare eftersom vi ser en möjlighet till en tillväxtförbättring under nästa år.

De bolag som vi fortsätter att rekommendera är bla Volvo som fortsätter att vara lågt värderat och har smittats av personbilstillverkarna som värderas extremt lågt på grund av stora kostnader för införande av eldrift. Även om Volvo också kommer att omfattas av dessa förändringar ser vi inte samma hotbild inom tunga lastvagnar. Dessutom har Volvo en mycket lönsam anläggningsverksamhet som borde värderas betydligt högre i linje med övriga verkstadsbolag. Vi har också köp på ABB och Alfa Laval som är två sencykliska bolag som fortsätter att redovisa bra orderingångstillväxt från sektorer som olja och gas, metall och gruvor och från skeppsvarv. ABB har dock underpresterat under flera år men vi tror att vi kommer att få se en vändning i aktiekursen under 2020 när huvuddelen av det nuvarande omstruktureringsprogrammet är genomfört och ”Power Grids” är sålt i mitten på 2020. Därefter kommer ABB att återköpa aktier för ca 7.7 miljarder USD, vilket utgör ett bra stöd för aktiekursen under nästa år.

 

Paretos rekommendationer och nyckeltal inom verkstadssektorn

Källa: Pareto och bolagsinformation

 

Aktiekursutvecklingen senast 12 månaderna

Källa: Factset

 

 

Som kund kommer du självklart åt den fullständiga analysen i inloggat läge.

 

Tre senaste från Pareto:

Senaste analyserna

Bolagsanalyser

Marknadsuppdateringar

Aktuellt nu - Newsflash

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.