EMISSIONER

Projektfinansiering

Pareto Securities erbjuder möjligheten att investera i reala tillgångar såsom fartyg, fastigheter och infrastruktur. Flera av dessa projekt har resulterat i noterade bolag.

Om projektfinansiering

Pareto Securities erbjuder möjligheten att investera i reala tillgångar. Vi identifierar och analyserar tillgångar samt förvärvar och förvaltar de som erbjuder den optimala mixen av risk och avkastning för våra investerare.

Noterade projekt

Vi erbjuder investeringsmöjligheter i reala tillgångar såsom fastigheter, fartyg och infrastruktur. Vissa av dessa projekt inom fastigheter har resulterat i noterade bolag i Sverige.