Gå til innholdet

Insättningar och uttag

 

Insättning till depå – svenska kronor

Bankgiro: 160-1962
Bank: DNB Bank ASA, Stockholm
Kontohavare:  Pareto Securities AB


Referens

Privatperson: Privatpersoner anger sitt personnummer 10 siffror följt av depånummer eller ISK nummer som referens vid insättning till BG
Exempel:    ÅÅMMDDXXXX-111111

Bolag: Bolag anger sitt organisationsnummer följt av depånummer som referens vid insättning till BG
Exempel:    5562068956-111111
 

Insättning till depå – utländsk valuta

Ska du överföra annan valuta än SEK behöver du kontakta Kundservice för att erhålla information. När ett överföringsuppdrag är genomfört kommer vi att behöva erhålla ett kvitto på genomfört uppdrag.


Uttag från depå

Uttag från depå sker genom att begära uttaget på webben i inloggat läge. Du hittar funktionen under menyraden Mitt konto/Överföringar.

Notera att du behöver ha access till handel för att komma åt menyn under Överföringar. Vänligen kontakta kundservice ifall du behöver göra en ändring på behörigheter eller önskar vägledning.

Bankkontot behöver vara anmält i förväg genom anteckning i depåkontoavtal eller ifylld bankkontoblankett. Endast betalningsuppdrag till bankkonton i kundens eget namn är möjliga.

 

För att ta del av våra blanketter för t ex värdepappersflytt och föranmält bankkonto, klicka här.

 

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.