Bonesupport / Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference

Intervju med Emil Billbäck, vd på Bonesupport

Dela med andra

Bonesupport / Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference

Pareto Securities

Bonesupport är ett snabbväxande företag i kommersiell fas som riktar sig till ortopediska marknaderna i USA och Europa. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bentransplantat som ombildar sig till patientens eget ben och har förmågan att eluera läkemedel direkt i benrummet.

Senaste höjdpunkter
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 51,8 mkr (36,2), en ökning med 43% jämfört med föregående år. I april meddelade företaget att det hade tilldelats ett avtal med Premier om syntetiska implanterbara produkter. Premier, med cirka 4 100 sjukhus i sitt nätverk, är ett av de ledande inköpsnätverken i USA. I juni fick företaget ”genombrottsanordning” från US Food and Drug Administration (FDA) för CERAMENT G för traumaindikationer. I slutet av juni genomfördes den sista patientuppföljningen i FORTIFY-studien.

Outlook
Företagets fokus ligger för närvarande på att ta deras produkt CERAMENT G till den amerikanska marknaden. För raumaindikationen förväntas ansökan lämnas in i slutet av 2021. Företagets årliga försäljningstillväxtmål är 40%.

 

Please refer to important disclosures here.

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES