C-RADs vd Cecilia de Leeuw: "Behovet är bara i sin linda"

Under Pareto Securities' årliga Healthcare konferens den 14 september 2023 träffar vi den nytillträdde vdn Cecilia de Leeuw.

Dela med andra

C-RADs vd Cecilia de Leeuw:

Pareto Securities

C-RAD har en teknologi som bidrar till en bättre cancervård. I avancerade strålterapitekniker för cancerbehandling måste stråldosen levereras till tumören med extremt hög precision, säkerhet och effektivitet. C-RADs positionerings- och skanningsprodukter säkerställer det. C-RAD grundades 2004 av forskare från Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset i Solna, forskare från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och personer med lång industriell erfarenhet av strålbehandling. Den första produkten lanserades 2006. Det var C-RAD SentinelTM-systemet. Sedan dess har tekniken varit under ständig utveckling.

C-RAD AB är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan 2014.


Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES