Minesto: "Fokus blir att sjösätta nya drakar" / Pareto Securities' Renewable Energy & Cleantech Conference

Intervju med Martin Edlund, vd på Minesto under Pareto Securities' Renewable Energy & Cleantech Conference

Dela med andra

Minesto:

Pareto Securities

Minesto utvecklar en teknologi som utvinner energi ur långsamma havsströmmar. Hittills har investeringar och teknikutveckling inom havsströmmar fokuserat på snabba tidvattenströmmar som är relativt sällsynta. Den största havsströmsresursen hittas inom långsamma strömmar vilka Minesto kan utvinna energi ifrån genom deras teknik.

I intervjun berättar Edlund om deras kommande aktiviteter och kommersiella uppskalning. "Nästa år blir mer projektaktivitet i Minesto än det någonsin har varit", berättar Edlund.

 

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES