Gå til innholdet

“Nu är det läge att investera i förnybart”

Hedgefondförvaltaren Joel Etzler ger sin syn på investeringar inom förnybar energi. Uppgången vi såg i sektorn 2020-2021 på nära 200% är nästan helt utraderad. Nu börjar vi se en botten och det finns bra investeringslägen menar Etzler.

Joel Etzler har lång erfarenhet från finansbranchen och började på Robur 2006 och har sedan dess jobbat med investeringar på både Morgan Stanley och Horizon Asset Limited. Nu är han tillbaka i Sverige och förvaltar hedgefonden Renewable Opportunities på Coeli.

Medverkande:
Matilda Karlsson, Equity Sales

Joel Etzler, förvaltare Coeli Renewable Opportunities

 

 

Missa inte våra senaste podcasts!

Denna podcast innehåller inte professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättslig eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster, eller andra kostnader som kan uppstår vid användning av information i denna podcast. Fullständig disclaimer här: https://paretosec.com/compliancedownloads/disclaimer.pdf 

 

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev