Pareto Project Finance Real Estate – Company Presentations

Vi har nöjet att bjuda in dig till Pareto Project Finance Real Estate – Company Presentations onsdagen den 14 april, 2021 kl. 10.00 – 12.00.

Dela med andra

Pareto Project Finance Real Estate – Company Presentations

Pareto Securities

Med fortsatt stort intresse för fastighetssektorn erbjuder vi under förmiddagen möjligheten att lyssna på presentationer av ledningen för fem intressanta fastighetsbolag som är noterade eller har för avsikt att noteras på Spotlight Stock Market. Pareto Securities Project Finance inleder med att ge en kort introduktion till marknaden för de specialiserade fastighetsbolag som Pareto tagit initiativet till att skapa. Därefter följer presentationer från: Logistri Fastighets AB, Backheden Fastighets AB, Mälaråsen AB, Fleming Properties AB och Krona Public Real Estate AB. I samband med presentationerna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES