Surgical Sciences vd Gisli Hennermark förklarar konkurrensbilden

Surgical Sciences släppte en i stort sett stabil Q2-rapport den 24 augusti. Men aktien föll ändå dramatiskt efter att marknaden reagerade negativt på att bolaget flaggade för ökad konkurrens.

Dela med andra

Surgical Sciences vd Gisli Hennermark förklarar konkurrensbilden

Pareto Securities

Hör Gisli Hennermark förklara läget under Pareto Securities' årliga Healthcare konferens den 14 september 2023.

Kort om Surgical Science

Surgical Science Sweden är ett företag som verkar inom medicinsk teknik. De specialiserar sig på att utveckla virtuella verklighets-simulatorer för kirurgi. Dessa simulatorer består av både hårdvara och programvara och används för att träna och utveckla kirurgers färdigheter. Den fysiska utrustningen simulerar olika kirurgiska ingrepp och används främst inom områden som titthålskirurgi och endoskopi. Företagets målsättning är att öka kompetensen inom kirurgi och därigenom förbättra behandlingsmöjligheterna.


Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES