Swedencare "Vi vill ta del av konsolideringen av branschen" / Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference

Intervju med Håkan Lagerberg, vd på Swedencare.

Dela med andra

Swedencare

Pareto Securities

Swedencare har en bred portfölj av premiumprodukter inom djurhälsa, vilken ProDen PlaqueOff® är deras främsta produkt och distribueras över hela världen i nästan 50 länder.

Swedencare har drivit en aktiv förvärvsagenda och har senaste 12 månaderna gjort 5 förärv. Nyligen förvarvade Swedencare  det nordamerikanska bolaget Vetio. Bolaget vill fortsätta vara en del av konsolideringen av branschen och Lagerberg berättar vilken typ av bolag de letar efter.

Outlook
Vissa större projekt har varit försenade men kommer att levereras under tredje kvartalet, vilket tyder på en kontinuerlig robust försäljning under innevarande kvartal. Trots att de visar en bra operativ skalbarhet räknar vi med att bruttomarginalen sjunker till 57% under tredje kvartalet efter integrationen av Vetio. Vi tror däremot att EBIT-marginalen kommer förbättras på grund av den ökande skalbarheten. Bolaget har sagt att deras finansiella mål för 2025 kommer att ses över under andra halvåret 2021, vilket indikerar att Swedencare tror att de kommer uppnå försäljningsmålen på 2 miljarder kronor.

 

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES