Xbrane "Vi vill vara kassaflödespositiva 2023" / Pareto Securities’ 12th Healthcare Conference

Intervju med Martin Åmark, vd på Xbrane

Dela med andra

Xbrane

Pareto Securities

Xbrane Biopharma utvecklar och tillverkar högkvalitativa och kostnadseffektiva biosimilar baserade på en patenterad plattformsteknik. Xbranes ledande produkt är Xlucane, en Lucentis® biosimilar -kandidat, och riktar sig till en marknaden på >12 miljarder USD. Xlucanes marknadsgodkännande väntas komma i mitten av 2022. Dessutom har Xbrane ytterligare två biosimilar i sin pipeline med målet att addera minst en biosimilar varje år.

Senaste höjdpunkter
I juni meddelade företaget att Xlucane har nått sin primära slutpunkt i fas 3 -studien och är därmed redo att lämnas till EMA och FDA. Efter den positiva kliniska avläsningen genomförde företaget en riktad emission på 380 miljoner kronor för att finansiera bolagets nästa steg som inkluderar myndighetsinlämningar, uppskalning av Xcimzane-produktionen och dess fas 1-start samt den vidare utvecklingen av Xdivane och initiering av nya biosimilarprogram.

Outlook
Vi förväntar oss att Xlucanes regulatoriska ansökan till EMA lämnas in under tredje kvartalet och FDA under fjärde kvartalet. Vidare är det troligt att företaget kommer att meddela nya regionala partnerskapsavtal för Xlucane, till exempel för Sydamerika under de kommande månaderna. Marknadslansering av Xlucane väntas sommaren 2022.

 

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES