Xspray / Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference

Intervju med Per Andersson, vd på Xspray

Dela med andra

Xspray / Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference

Pareto Securities

Xspray Pharma är ett läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel. Företagets initiala fokus ligger på de oralt administrerade läkemedlen i proteinkinashämmare (PKI) -klassen inom precisionsonkologi. Xsprays produkter är baserade på den patenterade RightSize -tekniken. Tekniken består av en unik uppskalbar metod som möjliggör generering av amorfa ur kristallina läkemedel, såsom de ovan nämnda PKI: erna. Den amorfa formen förbättrar läkemedelsprodukten genom främst bättre absorptionskinetik, vilket leder till flera fördelar som lägre dos och högre dosnoggrannhet samt färre biverkningar. De ledande produktkandidaterna, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa och förbättrade versioner av de tre blockbuster-cancerläkemedlen Sprycel®, Nexavar® respektive Tasigna®.

Senaste höjdpunkter
Den ledande tillgången HyNap-Dasa har tillslut genererat all data som behövs för att lämna in genom FDA-ansökan. Bolaget har förbättrat sin modell och sina tillverkningsprocesser vilket möjliggör snabbare utveckling av uppföljningsprodukterna.

Outlook
Vi förväntar oss att FDA-ansökan lämnas in de närmaste månaderna och ett marknadsgodkännande sannolikt före oktober 2022.

 

Please refer to important disclosures here.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES