Aktiedepå eller Kapitalförsäkring - Vad passar dig?

Att välja rätt kontotyp kan vara svårt. Både en vanlig aktiedepå och en kapitalförsäkring erbjuder olika fördelar och utmaningar. Valet kan vara avgörande för att optimera din portföljs förutsättningar.

Dela med andra

Segelbåt på havet

Pareto Securities

Yes

Aktiedepå – Flexibilitet och äganderätt

Innan intåget av ISK som den populäraste kontotypen för aktiehandel använde de flesta en aktiedepå, även känt som aktie- och fondkonto (AF). För dig som är långsiktig och inte är speciellt intresserad av att realisera eventuell vinst ger aktier i en depå dig även möjligheten att rösta på bolagsstämmor. En fördel med den gamla hederliga depån är att man har möjlighet till att kvittera sina förluster mot vinster som kan vara skattemässigt gynnsamt. Du behöver däremot betala reavinstskatt på vinster och utdelningar, samt sköta den administrativa delen i deklarationen.

Kvitta vinster mot förluster - flytta innehavet till en kapitalförsäkring

Det är få förunnat att endast ha innehav som har gått med vinst under detta turbulenta börsår. Om du har innehav på en vanlig depå som har gått med vinst och förlust har du möjlighet att kvitta dessa mot varandra innan årsskiftet. Detta kan du göra genom att överföra innehaven till en kapitalförsäkring. Då slipper du betala 30% i reavinstskatt på hela din realiserade vinst och betalar istället kvartalsvis schablonskatt likt ett ISK framgent.

Möjligheter med en kapitalförsäkring

I en kapitalförsäkring kan du enkelt investera i aktier, fonder, obligationer och aktierelaterade instrument handlade på reglerade marknadsplatser, både i Sverige och i utlandet. Som försäkringstagare betalar du en kvartalsvis schablonskatt likt ett ISK och slipper dessutom deklarera dina affärer. Du kan med andra ord ombalansera din portfölj så ofta du vill utan att behöva tänka på reavinstskatt.

Med en kapitalförsäkring tappar du dock möjligheten att kvitta dina vinster mot förluster. Har du utländska innehav kan du be försäkringsbolaget att kräva tillbaka källskatt på utdelningar eller kvitta källskatten mot schablonbeskattningen av din försäkring. En nackdel med KF för vissa är att dina innehav står i försäkringsbolaget namn vilket innebär att du saknar rösträtt på bolagsstämmor. Sammanfattningsvis passar en kapitalförsäkring dig som vill spara i en depå och samtidigt få de fördelar en försäkring ger.


Vill du flytta din kapitalförsäkring eller dina depåinnehav?

Om du redan har öppnat en kapitalförsäkring hos oss kan du antingen överföra pengar eller flytta in ditt depåinnehav. Du har även möjligheten att flytta en kapitalförsäkring i sin helhet från en annan aktör till oss, förutsatt att deras förmedlare av försäkringar är Futur Pension. Vad finns det annars för anledningar att flytta innehav från depå till KF?

  • Du vill ha möjlighet att ombalansera portföljen regelbundet utan att behöva skatta på vinsten i enskilda affärer
  • Du förvaltar en portfölj med stort fokus på utländska marknader och vill kräva tillbaka källskatten automatiskt
  • Du vill spara till oförutsedda händelser och ha möjligheten att välja en förmånstagare som pengarna betalas ut till

Investeringsmöjligheter hos Pareto Securities

Hos Pareto Securities får du tillgång till ett stort utbud av börshandlade produkter både i Sverige och utlandet vilket inkluderar noterade aktier, obligationer och fonder. I utlandshandeln har du dessutom tillgång till nettoväxling där du endast betalar växlingsavgift för nettobeloppet varje dag. Som kund hos Pareto får du dessutom tillgång till för- och efterhandel i USA samt möjligheten att delta i börsnoteringar och emissioner.


Ta del av vår expertis

Har du frågor om kapitalförsäkring eller behöver hjälp att flytta ditt innehav? Kontakta oss per mail på online@paretosec.se eller telefon på 08 402 5210.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES