Valutaväxling: Se hur mycket du kan spara

När du handlar utländska aktier är valutaväxling en betydande kostnad. Lär dig mer om automatisk nettoväxling och vikten av att ta hänsyn till totalkostnaden samt den stora besparingspotentialen.

Dela med andra

Valutaväxling: Se hur mycket du kan spara

Pareto Securities

När du handlar utländska värdepapper hos oss kan du välja mellan två olika växlingsalternativ. Som kund hos oss har du automatisk nettoväxling som standard men har även en möjlighet att ansöka om ett valutakonto kopplat till ditt ISK.

Hur fungerar automatisk nettoväxling?

Med automatisk nettoväxling kan du minska dina handelskostnader i utlandet avsevärt. Nettoväxling innebär att du endast växlar mellanskillnaden på alla dina köp och försäljningar i en valuta under en handelsdag.

Om du exempelvis köper aktier för 90 000 USD och säljer för 100 000 USD under en handelsdag, växlas endast nettobeloppet på 10 000 USD hos oss ​​istället för det totala beloppet som här skulle vara 190 000 USD.

Det betyder att vi bara växlar 10 000 USD med en växlingsavgift på 0,15 %. Detta ger en växlingskostnad på 157,5 SEK, baserat på en USDSEK-växelkurs på 10,5.

Om du handlar via en annan aktör utan nettoväxling kommer både ditt köp på 90 000 USD och din försäljning på 100 000 USD (totalt 190 000 USD) att växlas. Med en växlingsavgift på exempelvis 0,25 % betalar du en växlingskostnad på 1 995 SEK (växelkurs 10,5) hos en annan aktör.

Hur mycket kan du spara på aktiehandel och valutaväxling

För att illustrera växlingskostnaderna och möjliga besparingar från handel och växling har vi skapat tre exempel där vi jämför med en annan aktörs motsvarande courtage och växlingsavgift (0,25 %).

Exempel på courtageklass Pareto Premium vid köp i USA

Med courtageklassen Pareto Premium är det rörliga courtaget 0,06 % och minimicourtage på 15 USD i USA. Om vi ​​antar ett köp av aktier för 15 000 USD med courtageklassen Pareto Premium, motsvarande courtageklass hos annan aktör och en USDSEK växelkurs på 10,5:

 

Annan aktör

Pareto Premium

Courtage vid köp 126 SEK

Courtage vid köp 158 SEK

Kostnad för valutaväxling 394 SEK

Kostnad för valutaväxling 236 SEK

Total kostnad 520 SEK

Total kostnad 394 SEK

 

Även om kostnaden för köpet av själva aktierna är högre hos oss på grund av courtaget på 15 USD, skulle du med ett köp på 15 000 USD ha ca. 24 % lägre totalkostnad (spara 126 SEK) på handeln som ett resultat av lägre växlingskostnader.

Exempel courtageklass Pareto Premium vid köp och sälj i USA

Om vi ​​använder samma exempel som tidigare med courtageklassen Pareto Premium, men där du både köper 14 000 USD och säljer för 15 000 USD under samma handelsdag, skulle vi växla nettobeloppet (1 000 USD) medan andra aktörer skulle växla det totala beloppet (29 000 USD):

 

Annan aktör

Pareto Premium

Courtage vid köp 126 SEK

Courtage vid köp 158 SEK

Courtage vid sälj 126 SEK

Courtage vid sälj 158 SEK

Kostnad för valutaväxling 761 SEK

Kostnad för valutaväxling 16 SEK

Total kostnad 1 013 SEK

Total kostnad 332 SEK

Återigen är minimicourtaget 15 USD på både köpet och säljet. Detta resulterar i en högre courtagekostnad, men eftersom vi endast växlar 1 000 USD och andra aktörer växlar både köp och sälj, motsvarande 29 000 USD, blir den totala kostnaden ca. 67% (681 SEK) lägre hos oss.

Exempel courtageklass Pareto Pro vid köp och sälj i USA

Om vi ​​antar ett köp av aktier för 28 000 USD och en försäljning av aktier för 30 000 USD under en handelsdag blir nettobeloppet under dagen 2 000 USD, medan det totala bruttobeloppet är 58 000 USD. I detta exempel jämförs courtageklassen Pareto Pro med en Pro-courtageklass hos en annan aktör. Vi antar att växlingsavgiften hos den andra aktören är (0,125%). Kostnaderna för courtage och växling blir:

 

Annan aktör

Pareto Pro

Courtage vid köp 203 SEK

Courtage vid köp 177 SEK

Courtage vid sälj 218 SEK

Courtage vid sälj 189 SEK

Kostnad för valutaväxling 761 SEK

Kostnad för valutaväxling 32 SEK

Total kostnad 1 182 SEK

Total kostnad 398 SEK

Som Pareto Pro-kund sparar du i detta exempel ca. 66% (784 SEK) jämfört med en annan aktör som även erbjuder en Pro-courtageklass.

Bra att veta om automatisk nettoväxling

Om du har automatisk nettoväxling kommer alla dina affärer med utländska aktier att automatiskt växlas till svenska kronor. Detta gäller även eventuell utdelning du får från utländska aktier.

Med automatisk nettoväxling får du en avräkningsnota dagen efter att affären är genomförd. Växlingen görs på morgonen den första arbetsdagen efter handelsdagen. Detta kommer innebära att avkastningen på din portfölj kan visa fel från midnatt tills växlingen är genomförd.

"Hedga" valutarisk med valutakonto

Automatisk nettoväxling är standrad vid utlandshandel, men du kan även välja att använda ett valutakonto för utlandsaffärer. Med valutakonto handlar du utländska aktier i deras lokala valuta och således växlas inget automatiskt. Du har även möjlighet att gå kort i utländsk valuta och på så vis minska din valutarisk när du har utländska innehav.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES