Dynamiska belåningsgrader

En diversifierad portfölj ger dig ökad flexibilitet och handelskapacitet

Registrera dig på 3 minuter med BankID

  • Riskspridningen avgör total lånekapacitet
  • Få bättre flexibilitet med dynamiska belåningsgrader
  • Bättre riskspridning - högre belåningsgrader

Sämre riskspridning - lägre handelskapacitet

Det finns flera dimensioner av portföljrisk och antalet aktier i en portfölj är en del som påverkar din risknivå. Mot bakgrund av denna riskaspekt tillämpar Pareto Securities ett diversifieringskrav som påverkar din handelskapacitet. Kortfattat innebär det att diversifierade portföljer får ökade belåningsgrader medan koncentrerade portföljer får reducerade belåningsgrader. Beräkningen utgår från antal innehav och innehavens andel av portföljen. En förutsättning för att ett innehav ska utgöra en grund för beräkningen är att det har en belåningsgrad och handlas på en reglerad marknadsplats.

Riskspridning är en grundläggande princip inom investeringar när man ser på en portföljs stabilitet över tid. Man pratar ofta om systematisk och osystematisk risk. Systematisk risk kan inte elimineras genom portföljdiversifiering men diversifieringen kan däremot bidra till att reducera den osystematiska risken.

Värdepapperskredit med dynamiska belåningsgrader

Pareto Securities tillämpar dynamiska belåningsgrader som påverkas av hur stor andel ditt största innehav utgör i portföljen (förutsatt att innehavet ingår i beräkningen). När portföljens största innehav utgör mindre än 40% av portföljen så ökar belåningsgrader. När den största innehavet utgör mer än 70% så reduceras i stället belåningsgrader.

De värdepapper som ligger till grund för beräkningen är de som har en belåningsgrad alternativt handlas på en reglerad marknadsplats/MTF. Nedanför presenteras två exempel på hur en portföljs belåningsgrader påverkas av innehavs andel av portföljen tillsammans med åsatta belåningsgrader på innehaven.

Notera: Det absoluta belåningsvärdet minskar inte om din portfölj har en positiv avkastning. Det är endast belåninggraden i procentuella termer som minskar.

Graf som viser dynamiske belåningsgrader
 

Belåningsgrad

full diversifisering (max 10 % vikt i en aktie)

full koncentration (100 % vikt i en aktie)

75 %

82,5 % (+ 7,5 %)

67,5 % (- 7,5 %)

70 %

79 % (+ 9 %)

61 % (- 9 %)

60 %

72 % (+ 12 %)

48 % (- 12 %)

50 %

65 % (+ 15 %)

35 % (- 15 %)

40 %

58 % (+ 18 %)

22 % (- 18 %)

30 %

51 % (+ 21 %)

9 % (- 21 %)

20 %

44 % (+ 24 %)

0 % (- 20 %)

Fördelar med dynamiska belåningsgrader

  • Ökar du riskspridningen får du bättre belåningsgrader
  • Tar du för stor risk så kommer modellen att reducera din möjlighet till handel och minska koncentrationsrisken
  • Större flexibilitet vid riskspridning

Så ansöker du om värdepapperskredit

För att ansöka om värdepapperskredit behöver du vara befintlig kund hos Pareto Securities. Om du inte är kund, kan du öppna ett konto här.

  1. Utför produkttestet för värdepappersbelåning
  2. Fyll i ansökan för Kredit, intradagskredit, VP-lån & valutakonto (Privat)
    Alternativt, fyll i ansökan för Kredit, intradagskredit, VP-lån & valutakonto (Företag)

Kontakta oss vid eventuella frågor.

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Bli kund nu

Registrera dig på 3 minuter med BankID.

Avancerat verktyg för erfarna investerare

Att låna pengar till att handla värdepapper samt att blanka kan öka din exponering i marknaden och därmed både din potentiella vinst och potentiella förlust. Produkten riktar sig till investerare med god kunskap och erfarenhet från värdepappersmarknaden.